Geschiedenis

De oprichting

Verstegen Specerijenhandel en Fabriek van Conserveermiddelen is in 1886 opgericht door de heer Verstegen. Helaas heeft hij maar drie à vier jaar plezier van zijn initiatief gehad. In 1897 stierf de heer Verstegen. Na zijn dood is het bedrijf voortgezet onder de directie van de twee procuratiehouders: de heren C. Diederik en J. Man in 't Veld. Het bedrijf hield zich onder hun leiding bezig met - uiteraard - de handel in specerijen, zuidvruchten en bakkerijgrondstoffen.

Omstreeks 1914 verloofde de oudste dochter van de heer Diederik zich met de heer F.P. Kersteman, die zijn schildersbedrijf verkocht en in dienst trad bij zijn schoonvader de heer Diederik. Toen in 1915 de beruchte anti-trustwet werd ingevoerd werd Verstegen Specerijenhandel en Fabriek van conserveermiddelen opgesplitst in drie delen:

  • Firma C. Diederik en Zn Bakkerijgrondstoffen onder leiding van de heer Diederik;
  • Firma J.H. Verstegen onder leiding van de heer Man in 't Veld;
  • Firma Verstegen Specerijenhandel en Fabriek van Conserveermiddelen onder leiding van de heer Kersteman, die in 1918 trouwde met de dochter van de heer Diederik.

Vooral na het eindigen van de 1ste Wereldoorlog groeide het bedrijf voorspoedig. Ondanks de crisisjaren in 1932 en 1933 wist het bedrijf het hoofd goed boven water te houden. Door het leveren van kwaliteit, service en betrouwbaarheid kreeg Verstegen een grote en vaste kern van klanten die de gestadige groei van het bedrijf waarborgden. In 1939 kwam de heer B.J. Driessen (de grootvader van onze huidige eigenaar R.M. Driessen) in dienst als vertegenwoordiger en trouwde met de dochter van de heer Kersteman.

De oorlogsjaren

Op 14 mei 1940 hingen er gitzwarte rookwolken boven Rotterdam en werd het bedrijf aan de Hugo de Grootstraat 104, volledig verwoest met uitzondering van de brandkast met Verstegen recepturen. Uit deze brandkast wist de heer Kersteman, enkele uren voor het grote bombardement op Rotterdam, de recepten veilig te stellen.

Een jaar na de bevrijding op 5 mei 1945, kwamen langzaam maar zeker weer wat grondstoffen binnen en is een aarzelende start gemaakt vanuit een garage in de wijk Hillegersberg. Pas zes jaar na het beëindigen van WO II hadden we weer een bedrijfsruimte aan de Hoornbrekerstraat én kwaliteitsgrondstoffen op voorraad.

De groei

Na een jaar of twaalf werd ook het pand aan de Hoornbrekerstraat te klein. Op 30 december 1964 werd het prachtige nieuwe bedrijfspand aan de Giessenweg 62 in gebruik genomen, waar heden ten dagen nog steeds de productie plaats vindt.

Op 30 november 1979 nam de heer B.J. Driessen afscheid als directeur en eigenaar van Verstegen en deelde tevens mede dat zijn zoon Jan Driessen het roer zou overnemen. Inmiddels staat al de derde generatie Driessens aan het roer van Verstegen en is Michel Driessen (zoon van Jan Driessen) eigenaar van het bedrijf.