Mens

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor en met elkaar moeten kunnen werken. Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten heeft Verstegen een actief beleid opgesteld. U kunt hierbij denken aan het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer, waarborgen van veiligheid op de werkplek en het verminderen van de werkdruk.

Verstegen investeert in haar medewerkers. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Mens'.

Cultuur & Groeimogelijkheden

Cultuur
Er is een grote diversiteit in culturen onder de medewerkers van Verstegen Spices & Sauces. Er werken mensen van meer dan 25 verschillende nationaliteiten bij Verstegen. Bij Verstegen krijgt iedereen gelijke kansen, van sollicitatie tot aan promotie. Uitsluitend de capaciteiten van mensen zijn leidend in de beoordeling.

Ongeveer 2/3 van de medewerkers op de productieafdelingen hebben Nederlands niet als moedertaal. Ook op diverse leidinggevende posities werken mensen die van origine niet uit Nederland afkomstig zijn. Verstegen heeft als kwaliteitsnorm dat elke medewerker de Nederlandse taal moet kunnen beheersen. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten hebben de mogelijkheid gekregen om een cursus te volgen.

Groeimogelijkheden
Verstegen investeert veel in haar medewerkers. Verstegen biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden op het gebied van cursussen en trainingen om hun talenten verder te ontplooien. Dit uit zich vooral in het feit dat veel medewerkers heel ver zijn gegroeid binnen de organisatie. Veel medewerkers zijn doorgegroeid naar leidinggevende functies. Verstegen gelooft meer in de mens zelf dan in papieren. 

Gezonde vetten

Een toonaangevende productgroep zijn de Kruidenoliën en World Grills van Verstegen. Zeker in winkels die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, zal men een aantrekkelijk assortiment gemarineerde producten vinden die lekker ingekwast of vermengd zijn met één van de vele soorten World Grills of kruidenoliën van Verstegen.

Er is veel discussie rond de gezondheidsaspecten van voeding. Buiten zout en suiker is vet een van de veroorzakers van obesitas. Indien men marineert met oliemarinades dient dit te gebeuren met oliën en vetten die zorgvuldig geselecteerd zijn op vetzuursamenstellingen.

Zo weinig mogelijk verzadigde vetzuren en de juiste balans in onverzadigde vetzuren zijn daarin van groot belang. De veel besproken geharde vetten en transvetten dienen niet aanwezig te zijn of aan de absolute ondergrens te zitten.

De World Grills van Verstegen voldoen aan deze strenge eisen, sterker nog, er zijn nog extra  Omega 3-6-9 vetzuren aan toegevoegd.

Sociaal beleid

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom ook iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor elkaar moeten kunnen werken binnen Verstegen. Zowel de werkgever als de werknemer moeten ervoor zorgen dat we dit groot goed moeten behouden.

Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten dient er een beleid binnen de organisatie te zijn ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. U kunt hierbij denken aan het voorkomen en/of verminderen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer en het verminderen van de werkdruk etc.

Daarom heeft Verstegen in samenwerking met de arbogroepcommissie en OR een beleid opgesteld om de psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, veiligheid op de werkplek, etc. Op deze manier zorgt Verstegen niet alleen voor haar medewerkers maar ook voor een goede sfeer op de afdelingen.

Veiligheid medewerkers

De veiligheid van de medewerkers van Verstegen Spices & Sauces is van zeer groot belang. In een fabriek waar veel complexe productieprocessen plaatsvinden is het belangrijk dat medewerkers de gevaren kennen, maar ook kunnen handelen op het moment dat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Verstegen heeft daarom twee groepen die de veiligheid binnen het bedrijf moeten garanderen. Een EHBO groep, die elk jaar één keer bij elkaar komt om de kennis weer op te frissen. En een grote BHV groep, bestaande uit 40 werknemers van allerlei verschillende afdelingen. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar om de kennis op te frissen en te oefenen voor bepaalde situaties. Zo oefent men regelmatig het dragen van gewonden via verschillende methodes, de uitweg vinden in het donker, brandjes blussen en nog vele andere activiteiten.

Iedereen krijgt bij indiensttreding informatie over wat te doen bij brand, een ontruimingssignaal en ongevallen. Daarnaast krijgen medewerkers informatie over wat te doen indien men een EHBO melding heeft.

Verstegen Academy

Verstegen Spices & Sauces BV wil de komende jaren blijven groeien. Om hierin succesvol te kunnen zijn, zijn bekwame en gemotiveerde medewerkers één van de belangrijkste factoren. Onze medewerkers moeten de kans krijgen om mee te groeien en zichzelf volledig te kunnen ontplooien. Buiten veel praktijkervaring is het aanbieden van cursussen hierin heel belangrijk. Om in house trainingen en opleidingen verder te kunnen uitbreiden hebben wij in 2013 de “Verstegen Academy” opgericht. In deze ruimte bevinden zich twee prachtige theorielokalen, een praktijkruimte, een kantine en een zelfstudie ruimte. De ruimte is dusdanig ingericht, dat buiten onze eigen medewerkers ook andere bedrijven, scholen en instellingen hiervan gebruik kunnen maken.