Duurzaamheid

Verstegen Sustainable Values 2016

Duurzaamheid is een van de kernaspecten binnen de bedrijfsvoering van Verstegen Spices & Sauces. Als familiebedrijf is dit vanzelfsprekend, we werken immers voor de kinderen van onze kinderen.

Verstegen vindt het belangrijk te leren van andere bedrijven maar ook hen te stimuleren duurzamer te ondernemen. Samenwerking is van groot belang, echte impact ontstaat immers door het samen te doen. Verstegen wil daarom een actieve rol spelen bij het vergroten van het MVO netwerk binnen Nederland. Zo is Verstegen partner van onder andere MVO Nederland en van het Sustainable Spice Initiative.

We nemen onze verantwoordelijkheid in de supply chain en in de interne organisatie. De keten van boer tot consument moet transparant, eerlijk en duurzaam zijn voor mens, milieu en maatschappij.

Duurzaamheid is een proces en zonder eindbestemming. De doelen die bij MVO worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door Verstegen continue gezocht naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. De Sustainable Development Goals zijn hierbij een leidraad.

Deze zogenaamde SDG’s zijn geformuleerd door de Verenigde Naties en worden breed toegepast. Verstegen heeft de SDG charter ondertekend in het voorjaar 2017. Daarmee geven we aan dat we actief willen bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

DEELGEBIEDEN

Verstegen draagt op veel manieren bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie deelgebieden. Klik op de deelgebieden voor uitgebreide informatie.

Mens

We willen optimaal gebruik maken van de talenten van eigen werknemers en van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen ook met nadruk kansen bieden aan toekomstige generaties.

Milieu

Verstegen is al jaren zeer actief op het gebied van milieu, vanuit een diep respect voor onze omgeving. Zo zijn alle voor de hand liggende en minder vanzelfsprekende maatregelen al ingebed in de organisatie en vastgelegd in een milieu jaarverslag. We willen alle interne processen in 2025 CO2 neutraal hebben en hebben een actief afvalbeheersing beleid.

Maatschappij

Verstegen wil graag het verschil maken in de supply chain en daar koploper in zijn. We focussen op Indonesië waar veel van de mooiste specerijen vandaan komen en waarmee een belangrijk deel van onze geschiedenis delen.