Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle transacties zijn deze voorwaarden van toepassing.

Download de laatste versie hier.

Algemene inkoopvoorwaarden

Download de laatste versie hier.

Webshop voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de webshop.

Hier vind je het herroepingsformulier.


General sales and delivery conditions

These condition apply to all transactions.

Download the latest version here.

General purchasing conditions

Download the latest version here.

Webshop conditions

Click here for the general terms and conditions of the webshop.

Here you find the withdrawal form.