Een gezond leven op een gezonde planeet. Voor iedereen

De grenzen van het huidige voedselsysteem worden steeds zichtbaarder: bodem, dieren en boeren raken uitgeput. De uitstoot is veel te hoog. De macht in de keten is zeer ongelijk verdeeld. Verstegen heeft zich aangesloten bij de Transitiecoalitie voedsel. Samen met andere ambitieuze bedrijven gaan we de transitie versnellen naar een systeem waarin duurzaamheid en gezondheid voorop staan. Daarin gaat het naar een model waar het om ‘4 returns’ gaat: inspiratie, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal en duurzaam financieel rendement. De marktprijzen moeten een weerslag worden van alle kosten en baten die met de productie en  consumptie van voedsel gepaard gaan. Dus geen afwenteling meer van maatschappelijke kosten op de belastingbetaler of toekomstige generaties.