Verstegen werkt mee aan de Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Een van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van Verstegen is het tegengaan van kinderarbeid. De leveranciers van Verstegen weten dat wij kinderarbeid niet accepteren. Doormiddel van een due diligence project, waar Verstegen actief aan deelneemt, wordt gekeken of er sprake is van kinderarbeid en wat het bedrijfsleven hier aan kan doen.

Het tegengaan van kinderarbeid wordt mogelijk vastgelegd in de wet zorgplicht kinderarbeid. Deze wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer en om dit te ondersteunen hebben de koplopers in het bedrijfsleven een gezamenlijke brief opgesteld. In deze brief, mede ondertekend door onze directeur eigenaar Michel Driessen, vraagt Verstegen kinderarbeid serieus te nemen en Nederland in de internationale kopgroep te houden. Andere landen hebben immers al soortgelijke wetten aangenomen. Vooruitlopend op deze wet staat bij Verstegen het tegengaan van kinderarbeid al hoog op de duurzaamheidsagenda.