Stakeholders

De laatste Sustainable Development Goal (SDG 17) luidt : Partnerships for the Goals. Hiermee wordt bedoeld dat duurzame ontwikkeling wordt versterkt door het aangaan van samenwerkingsverbanden. Voor Verstegen is het aangaan van allianties vanzelfsprekend. Natuurlijk betreft dat klanten en leveranciers maar er zijn veel meer belanghebbenden waarmee we graag samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te behalen: een wereld nalaten aan toekomstige generaties die beter is dan de wereld op dit moment. 

Klanten

We praten vaak met onze klanten om te zoeken naar een gemeenschappelijk, duurzaam belang. Naar aanleiding van zo’n gesprek is er bijvoorbeeld met een grote retailer een gezamenlijk reis georganiseerd naar een van de oorsprongslanden.  Het doel was om met eigen ogen te zien wat er in de supply chain al gerealiseerd is ten aanzien van traceability en product integriteit. Het resultaat was wederzijds begrip en een intensievere samenwerking.

Overheid

Als een van de grotere bedrijven op het industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam werken we nauw samen met de plaatselijke overheid. We zijn lid van de belangenvereniging Spaanse Polder en praten regelmatig met DCMR, Milieudienst Rijnmond. Onze directeur eigenaar is ambassadeur van het initiatief Smart Cities van het Metropool Rotterdam – Den Haag. Ook de landelijke overheid doet regelmatig een beroep op ons. Zo zijn we nauw betrokken bij het IMVO convenant. Hierbij wordt er op verzoek van de minister gewerkt aan gezamenlijke afspraken op MVO gebied met niet alleen alle specerijen bedrijven maar met alle levensmiddelenproducenten in Nederland.

NGO’s

Niet gouvernementele organisaties (NGO’s) zijn er in veel verschillende soorten. Verstegen werkt samen met een aantal van hen. Zo is er met Hivos gewerkt aan het trainen van boeren in Indonesië . Ook is Verstegen betrokken bij het Living Wages Lab, een initiatief van o.a. verschillende NGO’s . Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het formuleren van een visie maar ook aan het creëren van tools om een leefbaar inkomen voor iedereen te verkrijgen. Andere organisaties waarmee samen gewerkt wordt zijn ICCO en Rainforest Alliance.

Onderwijs

Verstegen werkt nauw samen met het onderwijs. Niet alleen omdat dat onze verantwoordelijkheid is maar ook om in de toekomst aan voldoende geschikt personeel te kunnen komen. Zo hebben we afspraken met een MBO opleidingen in de omgeving, Lentiz, en ook met een VMBO opleiding, Melanchthon. De HBO opleiding Small Business van de Hogeschool Rotterdam levert regelmatig stagiaires aan en met de HAS Den Bosch gaat er samen gewerkt worden met een groep vierdejaarsstudenten van de studierichting International Food & Agribusiness.

MVO klankbordgroep

De betrokkenheid van Verstegen medewerkers is natuurlijk een voorwaarde voor het slagen van het MVO beleid. Er wordt zo veel mogelijk gedeeld via het interne televisie systeem maar ook door middel van een nieuwsbrief. Op regelmatige basis worden er informatieve lunch bijeenkomsten georganiseerd en staat MVO op de agenda tijdens het werkoverleg van verschillende afdelingen. Geïnteresseerde kunnen plaatsnemen in de klankbordgroep. Hier worden duurzame acties getoetst en nieuwe voorstellen aangedragen.

Branchegenoten

Samenwerken in de keten kan niet zonder samenwerking met branchegenoten. Deze samenwerking heeft vorm gekregen in het Sustainable Spice Initiative en Verstegen is een van de oprichters hiervan. Daar waar er vijf Nederlandse bedrijven bij de oprichting aanwezig waren zijn er nu al weer 23 Internationale specerijen bedrijven bij betrokken. Het gezamenlijk doel is het verder verduurzamen van de specerijen handel, van boer tot bord.