Milieu

Verstegen MilieuWe staan met Verstegen midden in de wereld. We bestaan dankzij de ingrediënten van het milieu. Dat betekent dat we een diepgaand respect tonen voor de vier hoofdelementen van het milieu: aarde, water, lucht en vuur. Verstegen doet alles wat in haar vermogen ligt om deze elementen te beschermen. Zo zijn alle voor de hand liggende en minder vanzelfsprekende maatregelen al ingebed in de organisatie en vastgelegd in een milieu jaarverslag.

Ook het milieu in landen waar onze specerijen groeien gaat ons aan het hart.  We zijn ons er van bewust dat we alleen op die wijze continuïteit van levering kunnen waarborgen in de toekomst. In gesprekken met leveranciers en tijdens bedrijfsbezoeken wordt dan ook altijd aandacht besteed aan milieu. Het is een vast onderdeel van audits en samen met leveranciers worden er milieu doelen geformuleerd. Daar waar wij een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van biodiversiteit zullen we dat zeker doen.

Afvalverzameling & Recycling

De kernstrategie van Verstegen Spices & Sauces met betrekking tot het milieu bestaat uit een aantal speerpunten. Een van deze speerpunten is het streven naar continu verminderen of voorkomen van milieubelasting. Hier uit voorkomend de doelstelling om afvalstoffen te verminderen of zoveel mogelijk het afval gescheiden aan te leveren voor hergebruik.

Zo worden de afvalstromen gescheiden op onder andere bedrijfsafval, gevaarlijk afval, bouw en sloop afval, glas, IT materiaal, metaal, puin, papier en karton.

De opslag en registratie van de afvalstoffen worden uitgevoerd volgens de gestelde voorschriften uit de milieuvergunning. Als deelnemer aan de Milieubarometer houdt Verstegen alles nauwkeurig bij en wordt er jaarlijks een reductie van hoeveelheid afval bereikt.

Waterrecycling

Een van de belangrijkste zaken die niet alleen nu, maar vooral in de toekomst nog beter beheerd moet worden is water. De rode draad is, hoe onze waterconsumptie ook in de toekomst veilig stellen. Dit kan alleen door slimme ideeën. Een van deze ideeën is al binnen Verstegen, en binnen de sauzenproductie en droge productie in de praktijk gebracht. Namelijk het recyclen van water, om zo efficiënt mogelijk om te gaan met dit water.

De CIP installatie (cleaning in place) van Verstegen blijkt in de praktijk een echt duurzaam punt te zijn. Deze installatie is ervoor om de gebruikte containers van Verstegen weer te reinigen. De CIP installatie werkt in 3 stappen. Nadat de container is geplaatst vindt er een voorspoeling (stap 1) plaats, een reiniging volgt (stap 2) en daarna als derde stap een naspoeling (stap 3).

Het naspoelwater wordt wederom gebruikt als voorspoelwater. Hiermee bespaart Verstegen zeer veel water, zonder dat het ten koste gaat van de voedselveiligheid. Per week gaat het om ca. 80.000 liter water dat er bespaard wordt!

Hergebruik regenwater

Voor de Verstegen flat heeft Verstegen Spices & Sauces een regenwater recycle systeem geïnstalleerd. Met behulp van dit systeem worden alle wc’s doorgespoeld met regenwater. Er staan twee grote tanks in een ruimte achter de Verstegen flat van elk 5000 liter, welke het regenwater, via de hemelwaterafvoer van het hoge dak, opslaan. De inhoud van de tanks is genoeg voor zo’n 1250 – 1500 toiletspoelingen.

Doormiddel van een pompsysteem wordt het “grijze water” naar de stortbakken van de toiletten gepompt. Uiteraard kan men alleen gebruik maken van het systeem wanneer er genoeg regenwater voorradig is. Wanneer er een extreem lange droge periode is, worden de toiletten automatisch op het reguliere waterleidingnet aangesloten.

Op deze manier hergebruikt niet alleen Verstegen Spices & Sauces het regenwater, maar ook alle medehuurders in de Verstegen flat. Om klanten en bezoekers van de flat hierop te wijzen zijn alle wc’s voorzien van een informatieve sticker (zie foto rechts).

Door de installatie van de regenopvang een paar jaar geleden is het verbruik gemiddeld met 39% gedaald. Dat betekent ca. 500.000 liter (500 kuub) minder per jaar wat gelijk staat aan ca. 83.000 keer het toilet doorspoelen.

Biovergassing

Bij bereidingen en afvulprocessen komen kruiden-, specerijen- en sausresten vrij. Sausresten komen vooral vrij bij de reiniging van de ketels en containers, en bij het opstarten, afdraaien en reinigen van de afvulmachines. Bij de schoonmaakacties gaan de sausresten naar de afvalwaterzuivering van Verstegen.

Ook bij de droge productie van kruiden en specerijen komt er ook restproduct vrij, bijvoorbeeld bij het leegmaken en doorspoelen van de afvullijnen.

Via de afvalzuiveringssysteem van Verstegen worden er duizenden kilo’s restafval per jaar verzameld om vervolgens in grote kunststof dozen te worden opgeslagen. Na het verzamelen worden deze afgevoerd naar bedrijven die het gebruiken voor Biovergassing voor diverse centrales. Het voordeel van deze afvoermethode is dat de restafval niet via verbranding in het milieu komt maar er juist energie mee wordt opgewekt.

Verpakkingen

Budget packs

Verstegen Spices & Sauces heeft een uitgebreid assortiment opgebouwd met veel verschillende verpakkingsmogelijkheden. De producten worden onder andere geleverd in emmers, kunststof dozen, kunststof bussen, flessen (glas en kunststof) enz. Om het milieu te sparen kijkt Verstegen ook hierbij naar duurzame oplossingen. Zo zijn de budget packs ontstaan.

De budget packs van Verstegen bieden een duurzame oplossing, doordat minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Een ander bijkomend voordeel is de kostenbesparing voor de afnemers. De klanten van Verstegen krijgen hierdoor dezelfde Verstegen kruiden, alleen nu in een budgetverpakking. Kortom, dezelfde kwaliteit, voor een lagere prijs. En ook nog eens beter voor het milieu. De budgetpacks zijn beschikbaar in een 1 of 2 kilo variant.

FSC papier

Al ons papier; kopieerpapier, enveloppen, visitekaartjes, wordt gedrukt op zogenaamd FSC papier, wat staat voor Forest Stewardship Council oftewel Raad voor Goed Bosbeheer. Deze organisatie, bestaande uit belanghebbende instanties uit het bedrijfsleven en milieuorganisaties, hebben samen het FSC-Keurmerk ontwikkeld.

Dit FSC-keurmerk geeft zekerheid dat hout en houtproducten afkomstig zijn uit goed beheerde bossen. De belangen van mens, dier en natuur staan hierbij centraal. In een FSC-gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft bestaan. Ook voor volgende generaties. FSC vindt het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met de rechten van inheemse volken, die van het bos leven. Daarnaast krijgen de bosarbeiders een eerlijk inkomen en goede arbeidsomstandigheden.

Verpakkingsoptimalisatie

In het kader van het efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen is Verstegen met een project gestart om de inhoud van Foodservice- en Industrieproducten onder het Verstegen merk te optimaliseren.

Kruiden en specerijen zijn natuurproducten. Deze kunnen qua soortelijk gewicht behoorlijk verschillen van oogst tot oogst.  Hierdoor kan het zijn dat er een kopruimte ontstaat in de verpakkingen. Van tijd tot tijd wordt dit projectmatig aangepakt om de verpakkingen weer zo optimaal mogelijk te vullen.

De voordelen hiervan zijn:

  • Minder gebruik van verpakkingsmateriaal per kg product. Dus minder belastend voor het milieu; 

  • Efficiënter gebruik van transport, palletplaatsen en de afvulmachine;

  • Lagere verpakkingsbelasting;

  • Het product oogt beter in het schap van de groothandel.

Duurzame energie

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Verstegen is al jaren zeer actief op het gebied van milieu. Het bestaansrecht van Verstegen heeft men dan ook vooral te danken aan het milieu. Dat betekent dat we een diepgaand respect tonen voor de vier hoofdelementen van het milieu: aarde, water, lucht en vuur.

Energieverbruik is inherent aan ons productieproces maar het belangrijkste uitgangspunt zal altijd blijven om te zoeken naar oplossingen voor hergebruik van energie of het verminderen van energieverbruik.

Voor al haar processen maakt Verstegen gebruik van groene stroom van Pure Energie. Pure energie is in 2018 door de consumentenbond uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland! Groene stroom is opgewekt uit Nederlandse wind. Voor de opwekking van de Groene stroom worden geen fossiele brandstoffen gebruikt, die het milieu belasten en bijdragen aan de klimaatverandering. Bij de opwekking van groene stroom komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij, daarom is groene stroom duurzaam.

Lichtsensoren

De kantoorpanden van Verstegen zijn tevens voorzien van lichtsensoren. Hierdoor zal het licht in de ruimtes nooit onnodig branden. Op deze manier werken we mee aan het behoud van ons milieu.

Milieubarometer

Een onderdeel van het milieumanagement bij Verstegen Spices & Sauces B.V. is de Milieubarometer. De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van Verstegen Spices & Sauces eenvoudig en snel zichtbaar maakt. De gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik worden ingevuld.

Het programma toont daarna:

  • De totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram);
  • Een kostengrafiek;
  • Een CO2 meter;
  • Efficiency-indicatoren;
  • Besparingstips.

In een oogopslag kan worden gezien welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van Verstegen Spices & Sauces. In de Milieubarometer kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Hierdoor is besparing en reductie van milieuaspecten inzichtelijk gemaakt.

CO2-meter

In de Milieubarometer zit de CO2-meter ingebouwd. Als de milieugegevens in de Milieubarometer zijn ingevuld kunnen de resultaten van de CO2-meter bekeken worden. Per bedrijfsactiviteit wordt weergegeven wat de CO2 uitstoot is. Met de CO2-meter kan ook goed worden weergegeven wat de invloed is van CO2 compensatie.

Reiniging Sauzenafdeling

Voor het produceren van verschillende sauzen met een hoge kwaliteit dient er tussendoor gereinigd te worden. Dit is een belangrijk proces wat automatisch uitgevoerd wordt d.m.v. een CIP (Cleaning In Place) proces. De ketels en het leidingwerk worden volgens vaste stappen gereinigd.

Door het plaatsen van diverse meetsensoren is er met de leverancier van de schoonmaakmiddelen een uitgebreide diagnose uitgevoerd van het gehele proces. De meetgegevens zijn geanalyseerd en het reinigingsproces is verder geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde en snellere reiniging. Daarnaast is het verbruik in chemicaliën flink gedaald en de hoeveelheid water wat wordt gebruikt ook.

Verstegen heeft hiermee de kwaliteit van het product verbeterd gelet op voedselveiligheid. Voor het milieu is het ook goed nieuws, minder schoonmaakmiddelen en minder waterverbruik.

Transport

Het wagenpark van Verstegen alleen nog maar A labels Op dit moment zijn alle leaseauto’s van Verstegen voorzien van een energielabel A, B of C. Omdat Verstegen zich bewust is van de uitstoot en deze steeds verder wil minimaliseren is het vanaf 1 april 2014 alleen nog maar mogelijk om een nieuwe lease auto te kiezen met een A label. Hiermee willen we onze CO2 uitstoot verder verminderen.

Transport De afdeling Vervoer en Logistiek bij Verstegen houdt zich al jaren bezig met het milieu. Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt met een geavanceerd planningspakket. Hiermee worden de beste routes gemaakt en rijden de vrachtwagens zo min mogelijk lege kilometers. Naast alle andere middelen hebben de wagens van Verstegen ook een ingebouwde bandenspanningindicator. Met dit hulpmiddel wordt de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd wanneer zijn bandenspanning te laag is. Hiermee wordt niet alleen een flinke hoeveelheid brandstof bespaart maar indirect ook de uitstoot van uitlaatgassen zoals CO2. Ook de levensduur van de band is langer, dus minder rubberafval op de weg.

Schone motoren Alle voertuigen van Verstegen zijn voorzien van ‘schone’ motoren. Mede door de milieuzones in de grotere steden is dit een landelijke verplichting geworden. Ook investeert Verstegen ook in de nieuwste technologieën voor haar voertuigen. Na Euro 3 en 4 en 5 zijn de laatste wagens voorzien van Euro 6 motoren, waarvan enkelen ook voorzien zijn met de laatste EEV technologie. EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicles) motoren stoten 50% minder roetdeeltjes uit dan de Euro 5 -emissie-eisen, die vanaf 2009 van kracht is geworden. Hiermee wordt er aan de strengste milieu-eisen voldaan. Verstegen heeft haar voertuigen ook allen voorzien van een roetfilter. Al deze inspanningen hebben er in geresulteerd dat we in januari 2016 van de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg het certificaat ECOstar hebben ontvangen op het hoogste niveau.

Het nieuwe Rijden Minder brandstof verbruiken is natuurlijk een van de beste manieren om het milieu te sparen. Verstegen is al een paar jaar actief in de promotie van het Nieuwe Rijden. Een keer per jaar krijgen alle chauffeurs een slipcursus waarin ook aandacht gegeven wordt aan het nieuwe rijden.

Circulariteit

Verstegen omarmt daar waar mogelijk de uitgangspunten van circulariteit. De afdeling inkoop speelt hier een belangrijke rol in. De essentie van circulair inkopen is dat de inkopende partij borgt dat de leverancier de producten of grondstoffen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe cyclus zal inzetten.

In 2013 is de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) namens Verstegen ondertekend. In deze GDCI werkt een coalitie van ruim 30 organisaties samen om circulair inkopen in de praktijk te realiseren.

Alle deelnemers zijn minimaal 2 circulaire inkooptrajecten gestart in de eigen organisatie. Voor Verstegen zijn dat een afspraak met de leverancier van bureaustoelen (refurbishing) en met de leverancier van PLC’s (terugname en hergebruik). Daarnaast zijn de exportboxen voortaan modulair opgebouwd en ook zijn er afspraken gemaakt met de leverancier van heftrucks.