Maatschappij

Verstegen wenst een voorbeeld te zijn voor de Maatschappij als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

We werken daarom nauw samen met diverse NGO’s, bijvoorbeeld als het gaat over de wijze waarop we met z’n allen een leefbaar loon of leefbaar inkomen kunnen garanderen in de supply chain. Het in kaart brengen van kinderarbeid en maatregelen ter voorkoming daarvan wordt ook samen met NGO’s en stakeholders uit de specerijen branche opgepakt. Overheidsinstanties benaderen ons regelmatig.
Zo hebben we presentaties gegeven aan exporteurs uit ontwikkelingslanden via CBI en hebben we vertegenwoordigers van buitenlandse Overheden ontvangen. Het was een hele eer mevrouw Natalia Piergentili, Viceminister of Economy uit Chili maar ook mevrouw
  Wahida Maghraby, Agriculture Attache van de Ambassade van Indonesië te kunnen vertellen wat Verstegen doet in de supply chain.

Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden als je het over MVO hebt. Dat wil zeggen dat je plannen en behaalde resultaten in de eerste plaats deelt met alle werknemers van Verstegen, maar ook met ieder ander die geïnteresseerd is of belangen heeft. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Maatschappij'.

Direct Sourcing

Verstegen probeert steeds meer invloed te krijgen op haar eigen grondstoffen. Door een ketenbenadering krijgen we grip op onze leveranciers met transparantie in de keten als doel 'direct sourcing'. Met deze leveranciers maakt Verstegen afspraken over kwaliteit, voedselveiligheid (HACCP), milieu (pesticide gebruik, reductie van energieverbruik) maar ook sociale aspecten voor de betrokken individuen (training, en levensstandaard).

Biodiversiteit Bangka

Peper uit Bangka
Verstegen koopt al sinds haar oprichting in 1886 witte peper van het Indonesische eiland Banka en verkoopt die onder de naam Muntok peper. Muntok is de naam van de oude haven. \Waarom witte Muntok peper van Banka? Door de grondsoort, het klimaat en de verwerkingswijze die Verstegen samen met de boeren heeft ontwikkeld heeft de witte peper van Banka een unieke warme smaak. Waar de meeste witte peper alleen heet is, bevat de Banka peper veel extra aroma’s. Uiteraard is Verstegen dus afhankelijk van voldoende aanplant op het eiland, want als de boeren geen peper meer verbouwen houdt het natuurlijk op. Vandaar dat Verstegen regelmatig zelf het eiland bezoekt om de contacten te onderhouden.

Training

Om de boeren te helpen een beter inkomen (living income) uit de peperteelt te krijgen, waardoor het winnen van tin overbodig zou zijn, is Verstegen een paar jaar geleden begonnen met een trainingsproject. Samen met Hivos en onze Indonesische partner PT Can zijn er bijna 500 boeren getraind in Good Agricultural Practices. Dit wil zeggen dat ze leren te zorgen voor het milieu, hun eigen gezondheid en alles wat daar bij komt kijken. De training over het zelf maken van compost, met koeien urine en geiten mest, viel in hele goede aarde. Het is goedkoper voor hen en beter voor het milieu. Het doel van de trainingen is dat de opbrengst per hectare gaat toenemen. We verwachten dat 20 procent mogelijk moet zijn. 

Interview peperboer

Graag stellen wij u voor aan Randa, een van onze peper boeren. Randa is geboren in 1990 en hij is woonachtig in het dorp Simpang Yul op het eiland Bangka waar de mooie Muntok witte peper van Verstegen vandaan komt. Wij hebben hem gevraagd naar zijn ervaringen met de peper trainingen van Verstegen. “Ik heb deelgenomen aan het peper project van Verstegen en was zelfs Champion Farmer van mijn dorp. Champion farmer wil zeggen dat ik wat ik geleerd heb doorgeef aan de andere boeren in mijn dorp en omgeving. Ik heb tijdens de training geleerd dat het telen van peper veel kan opbrengen als je het goed doet. Het kan dan de belangrijkste bron van inkomen zijn voor mij en niet een bijzaak zoals je vaak ziet. Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen met het telen van peper. Ik heb nu zo’n 600 peper planten en dat levert mij zo’n 300 kg peper op. Sinds ik de training heb gedaan heb ik meer peper gepland maar dat duurt even voordat ik daarvan kan oogsten.

De planten heb ik zelf met stekjes gekweekt. Goede stekjes zijn een belangrijke factor voor een goede opbrengst. Voor het kweken maak ik gebruik van polyzakken. Ik was de eerste die dat deed en nu zijn er meer in het dorp. Ook heb ik geleerd dat je veel aandacht aan de plant en de grond waar het groeit moet geven. De grond moet je vruchtbaar houden door goede mest te gebruiken. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat. Na de oogst is het belangrijk gebruik te maken van schoon water. Dat was de laatste jaren niet makkelijk doordat we weinig regen hebben gehad.” 

 

Brassica Rapeseed

Sinds 2010 verkoopt Verstegen Spices & Sauces een nieuwe fijne olie van Nederlandse bodem; Brassica koolzaadolie. Deze pure en eerlijke koolzaadolie vindt zijn oorsprong op de prachtige heldergele velden van de koolzaadtelers in Oost-Nederland. Voor Brassica zijn de beste koolzaden geselecteerd. Met een eigen en unieke productiewijze wordt alleen de kern van de koolzaden gebruikt, waardoor een mooie en zuivere olie ontstaat. De goede kwaliteit en de lekkere smaak van koolzaad gecombineerd met het vakmanschap van de teler staan garant voor culinair genieten. Koolzaad wordt geteeld om de in de zaden voorkomende olie (40-45%). Eén hectare koolzaad levert ruim 1600 liter olie. Naast olie levert dezelfde hoeveelheid koolzaad ook circa 2750 kilo koolzaadstro en circa 3000 kg koolzaadkoek op. Dit zijn de schillen van het koolzaad die na de persing overblijven. Het restproduct is eiwitrijk en kan worden verwerkt tot hoogwaardig veevoer.

Koolzaadtelers
Een aantal koolzaadtelers uit Oost-Nederland met passie voor koolzaad, hebben zich verenigd in de Coöperatieve koolzaadvereniging Colzaco. Hun enthousiasme voor het gewas en de mogelijkheden van koolzaad heeft de ontwikkeling van de teelt en de producten gewonnen uit koolzaad in een stroomversnelling gebracht. De vereniging, die inmiddels 120 leden telt, zet zich in om het rendement van koolzaad te verhogen en vernieuwende producten met koolzaad op de markt te zetten, met als eerste belangrijke succes de introductie van koolzaadolie met de naam Brassica.

Fair Trade

Eerlijk zaken doen is vanzelfsprekend. Iedere schakel in de keten moet immers voldoende inkomen hebben om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen bieden om daarmee ook in de toekomst te kunnen leveren. Daar waar mogelijk is dit natuurlijk een agendapunt met onze leveranciers. Hier vragen we aandacht voor een leefbaar inkomen voor ook hun werknemers en de boeren. Daar waar afnemers behoefte hebben aan gecertificeerd fair trade producten is dat bespreekbaar. Dit is nog niet voor alle specerijen mogelijk en oorsprong en kwaliteit kan afwijken van wat gangbaar is voor Verstegen.

Fair Trade koffie

Het is vanzelfsprekend dat een bedrijf zoals Verstegen, dagelijks bezig met Eerlijke Handel, ook verantwoorde koffie drinkt. We dronken al een aantal jaren Fair Trade koffie en we zijn sinds 2013 overgestapt naar een nieuwe koffieleverancier, deze levert Cafitesse Good Origin en dit is een 100% duurzame koffie. De Douwe Egberts Foundation en UTZ stimuleren het ondernemerschap van koffie- en theeboeren. De boeren worden opgeleid wat tot een hogere kwaliteit van de koffiebonen leidt en tot hogere opbrengst van de oogst, wat weer zorgt voor een hoger inkomen voor de boer. Ook het milieu is hierbij gebaat.

Goede doelen 

Al enige jaren verstuurd Verstegen haar relaties een brief betreffende het onderwerp goede doelen. In de brief wordt vermeld dat Verstegen liever geen eindejaargeschenken en kerstkaarten ontvangt. In plaats daarvan wordt er een bedrag gedoneerd aan een goed doel. Elk jaar kiest Verstegen een nieuw goed doel uit. Tevens verzoekt Verstegen onze relaties om hetzelfde te doen. De afgelopen jaren heeft Verstegen de volgende goede doelen gesteund. 

2002: CliniClowns Nederland  2008: Oerang Oetan project Sumatra
2003: Nederlandse Hartstichting 2009: Kika
2004: Vereniging de Zonnebloem 2010: Parkinson Fonds
2005: Familiehuis Daniel den Hoed        2011: SOS Kinderdorpen
2006: Fair Trade 2012: Stichting ALS
2007: Natuurmonumenten 2013: Giro 555 / Tyfoon Filipijnen
2014: Artsen Zonder Grenzen 2015: Wereld Natuur Fonds

Inmiddels krijgen we vrijwel geen relatiegeschenken en/of kerstkaarten meer. Er is dan ook besloten deze mailing niet meer te verzenden. In plaats daarvan wordt er gezocht naar een lokaal goed doel  waarmee we een langdurige relatie aan kunnen gaan.

Kinderrechtenverdrag

Ondanks dat er tegenwoordig nog steeds meer dan 200 miljoen kinderen onder de 15 jaar moeten werken voor hun levensonderhoud of dat van hun familie, doet Verstegen er zo veel mogelijk aan om kinderarbeid tegen te gaan. In september 1990 is het Kinderrechtenverdrag in werking getreden. Dit verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrijwel alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Verstegen streeft al jaren naar een transparante keten zonder kinderarbeid. Continue zijn wij in gesprek met al onze leveranciers om ervoor te zorgen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt bij de teelt van kruiden en specerijen. Iedere leverancier die een samenwerking heeft met Verstegen ondertekent onze inkoopvoorwaarden (zie artikel 32.1), waarin staat dat er geen sprake mag zijn van kinderarbeid. Door zoveel mogelijk rechtstreeks zaken te doen met boeren en producenten in de oorsprongslanden en ze te bezoeken, houdt Verstegen dit nauwgezet in de gaten.

 

Op 14 mei 2019 is het initiatiefvoorstel over de invoering van zorgplicht kinderarbeid aangenomen in de Eerste Kamer. Dit initiatief is ter voorkoming van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. De wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Verstegen staat achter het wetsvoorstel. Hopelijk zal de Nederlandse maatschappij zich volledig gaan inzetten tegen kinderarbeid in de wereld.

 

De leveranciers worden met nadruk gewezen op artikel 32.1:

32.1: De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.