IFS

Betekenis IFS


De aangesloten leden van de Duitse retailfederatie - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) - en de Franse tegenhanger - Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) - hebben een standaard geschreven voor de voedselveiligheid en kwaliteit van private label producten. Deze standaard heet de International Food Standard (IFS) die bedoeld is om de systemen voor voedselveiligheid en kwaliteit te beoordelen volgens een uniforme benadering. Deze standaard is van toepassing voor alle verwerkings fases van de voedselproductie.

IFS in vergelijking met BRC

De standaard is voor een groot deel gelijk aan de BRC standaard. De IFS standaard gaat op een aantal onderdelen iets verder dan de BRC standaard. De structuur van het IFS systeem is: kwaliteitsmanagementsysteem, directieverantwoordelijkheid, management van middelen, realiseren van het product en tenslotte meting, analyse en verbetering.

Doel IFS

Verstegen Spices & Sauces is gekwalificeerd voor de laatste versie van de IFS, versie 6.1. Deze versie is een samenwerking van drie retailfederaties van Duitsland, Frankrijk en Italië. De basisdoelstellingen van de IFS zijn:

  • een algemene kwaliteitsstandaard opzetten met een uniform beoordelingssysteem;
  • werken met geaccrediteerde certificatie-instellingen en gekwalificeerde auditoren;
  • zorgen voor vegelijkbaarheid en transparantie door de hele keten;
  • reductie van kosten en tijd voor zowel de leveranciers, als de retailers.