Allergenenbeleid

Consequent allergenenbeleid Verstegen Spices & Sauces

De Europese Commissie heeft het etiketteren van 14 allergenen geregeld in (2003/89/EG). Informatie is van groot belang voor consumenten die lijden aan voedselallergie of voedselintolerantie. Deze wetgeving heeft niet alleen directe gevolgen voor de wijze van etiketteren maar is ook van invloed op de totale ketenbeheersing.

Zonder juist inzicht in wat er met allergenen precies in een productiebedrijf gebeurt, is een juiste en zinvolle etikettering niet mogelijk. Een fabrikant die betrouwbare informatie wil geven over de aanwezigheid van allergenen stoffen, zal ook alles in het werk stellen om kruisbesmetting te voorkomen. Een fabrikant moet het gehele productieproces beheersen, van keuze bij de inkoop van grondstoffen tot verkoop aan de klant, anders heeft de informatie op het etiket geen enkele waarde.

Verstegen gaat voor kwaliteit, Verstegen gaat voor voedselveiligheid. Vele spelers in de Europese markt kiezen om die reden juist voor Verstegen. Zij leggen ons hoge eisen op aangaande o.a. allergenenbeleid waaraan wij graag voldoen.

De belangrijkste genomen maatregelen
 • Voor grondstoffen is een monitoringsprogramma opgesteld o.a. op gebied van allergenen. Geheel wordt beoordeeld door onafhankelijke auditeurs.

 • De grondstoffen worden per allergeen of allergenengroep op allergeennummer opgeslagen zodat in de opslag specifieke allergenenzones gecreëerd zijn.

 • Gedurende het gehele productieproces worden de grondstoffen gescheiden gehouden tot in de mengsels.

 • In procedures en werkinstructies zijn specifieke werkwijzes opgenomen omtrent de omgang met allergenen.

 • Verstegen heeft een uniek gepatenteerd productieproces.

 • Een chip op de vaten zorgt voor geautomatiseerde controle en maakt gebruik van ongereinigde vaten onmogelijk.

 • Rekening houden met de volgorde van produceren voorkomt overdracht van allergenen.

 • De allergeennummers volgen de grondstof gedurende het gehele productieproces met etikettering.

 • Medewerkers zijn en blijven getraind worden omtrent de omgang met allergenen.

 • Machines worden na iedere productwissel gereinigd.

 • Reiniging van machines, materialen en gebruikte onderdelen wordt gecontroleerd volgens een opgesteld monitoringsprogramma en getest met allergenen-testmethodes.

 • Testmethodes die gebruikt worden in het monitoringsprogramma zijn allergenenswabs en Elisa-testen.

  - Bij glutenswabs wordt er beoordeelt of het geteste oppervlak van bijv. vaten, juist gereinigd is. De uitslag van de test is dan negatief of positief (>5ppm). 

  - Ook worden er jaarlijks verschillende gluten Elisa-testen uitgevoerd. Met deze analyse wordt op bijvoorbeeld een eindproduct de afwezigheid van gluten gecontroleerd. Met deze testmethode wordt een hoeveelheid aangegeven.

 • Er is een allergenenwerkgroep actief om eventuele klantspecifieke vragen in te vullen.

 • Om er zeker van te zijn dat alles volgens de strengste normen verloopt wordt ons allergenenbeleid getoetst in diverse kwaliteitssystemen.

 • Allergenenbeleid is volledig geïntegreerd in het kwaliteitssysteem.

  - Verstegen opereert onder BRC, gecertificeerd door Lloyds.

  - Verstegen opereert onder IFS, gecertificeerd door Lloyds.

  - Ons Kwaliteitssysteem is getoetst volgens de ISO norm.

  - Verstegen heeft  Risk Plaza+ behaald en wordt geauditeerd door Lloyds.

Wij helpen u graag met het ontwikkelen van volledig allergeenvrije producten. Verstegen heeft ruime ervaring met deze ontwikkelingen. Onze ervaring heeft inmiddels geleerd dat nauwe samenwerking met de betreffende account tot het beste resultaat leidt.

Graag tonen wij onze moderne productiefaciliteit die ingericht is om flexibel alle vragen van klanten kan invullen. En als u er dan toch bent, de Verstegen trendpresentaties zijn inmiddels zo bekend dat wij U graag informeren over onze nieuwste innovaties.  Kwaliteit, Vernieuwing, en Service komen dan vanzelf ter sprake.

Algemene informatie voedselallergie

Voedselovergevoeligheid is de allesomvattende omschrijving voor alle negatieve reacties van het lichaam op voedsel.

Een voedselallergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op een in principe onschadelijk voedingsmiddel of bestanddeel daarvan. Het gaat eigenlijk altijd om een eiwit.

Het lichaam beschouwt het eiwit of de eiwitten in het desbetreffende voedingsmiddel als een indringer en produceert dan een overmaat aan histamine en andere chemische stoffen, die de strijd met dit eiwit moeten aanbinden. Reacties op voedingsmiddelen of ingrediënten waarbij het immuunsysteem geen rol speelt, worden aangeduid als voedselintolerantie of voedselovergevoeligheid.

Het aantal personen met voedselallergie of voedselintolerantie neemt voortdurend toe. Tevens worden er ook steeds meer nieuwe allergieën ontdekt. Allergenen veroorzaken niet alleen misselijkheid (meestal in chronische vorm), maar kunnen ook levensbedreigende reacties veroorzaken.

Wereldwijd wordt 90% van de voedselallergieën veroorzaakt door 8 belangrijke allergenen:
pinda's, sojabonen, noten, melk, eieren, vis, schaaldieren en tarwe.

De term 'voedselallergie' wordt ook vaak gebruikt wanneer er feitelijk geen sprake is van een échte allergie. In veel gevallen waarin voedsel niet goed wordt verdragen is er alleen sprake van een intolerantie voor voedsel maar wordt dit ten onrechte toch betiteld als een voedselallergie.

Dus ter verduidelijking:

 • Een voedselallergie is een gebrek aan afweerreactie van het immuunsysteem waarbij IgE-antistoffen een belangrijke rol spelen. De antistof is gericht tegen een bepaald deel van het voedingsmiddel waartegen de allergie bestaat (het allergeen). Dus, als er door het lichaam geen antistoffen aangemaakt worden kan men last hebben van een allergie. Het allergeen bevat vrijwel altijd een eiwitstructuur, het is dit eiwitdeel van het allergeen waar de IgE antistoffen aan binden.

 • bij een voedselintolerantie wordt een voedingsmiddel niet goed verdragen, ook wel overgevoeligheid genoemd. De intolerantie kan ook voor andere substanties dan eiwitten bestaan, zoals  lactose is een goed bijvoorbeeld. Lactose-intolerantie komt betrekkelijk veel voor.

Allergeneninformatie

Informatie is van wezenlijk belang voor consumenten die lijden aan voedselallergie of voedselintolerantie. Voor deze mensen is het gebrek aan gedetailleerde informatie een handicap, omdat ze nooit zeker weten dat de producten die zij kopen geen allergenen bevatten. Daarom moeten consumenten die lijden aan een voedselallergie of voedselintolerantie voldoende geïnformeerd worden over de samenstelling van levensmiddelen met behulp van het etiket.

Etikettering

Om de consument beter te informeren over de samenstelling van levensmiddelen,  heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld om het etiketteren van levensmiddelen te verbeteren. Een onderdeel van deze richtlijn betreft het vermelden van allergenen in de lijst van ingrediënten.

Veertien als allergeen erkende voedingsmiddelen, alle afgeleiden daarvan en het additief sulfiet, dienen altijd en zonder uitzondering onder hun eigen naam in de lijst van ingrediënten te worden opgenomen.

De lijst van allergenen luidt officieel
 1. Granen die gluten bevatten en producten op basis van granen die gluten kunnen bevatten.

 2. Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren;

 3. Eieren en producten op basis van eieren;

 4. Vis en producten op basis van vis;

 5. Aardnoten en producten op basis van aardnoten (pinda’s);

 6. Soja en producten op basis van soja;

 7. Melk en producten op basis van melk (met inbegrip van lactose);

 8. Schaalvruchten en afgeleide producten (noten);

 9. Selderij en producten op basis van selderij;

 10. Mosterd en producten op basis van mosterd;

 11. Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad;

 12. Sulfiet in concentraties van ten minste 10 mg/kg of 10 mg/l (zwaveldioxide en sulfiet);

 13. Lupine en producten op basis van lupine;

 14. Weekdieren en producten op basis van weekdieren;

Deze veertien stoffen zijn gekozen, omdat een groot aantal mensen hier overgevoelig voor blijkt te zijn of omdat ze bij sommige mensen bij inneming zeer ernstige tot levensbedreigende gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.

Voor alle andere, dan de 14 genoemde allergenen, is geen internationale consensus. Hiervoor blijven mensen met een voedselallergie aangewezen op de informatie die via de afdelingen Consumentenservice van fabrikanten worden verstrekt en op de informatie die via LEDA databank wordt verstrekt. 

Het Voedingscentrum heeft een allergenendatabank waarin alle informatie via de website beschikbaar is.