Sustainable Values

Als partner van MVO Nederland draagt Verstegen Spices & Sauces, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan duurzaamheid; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Verstegen heeft voor duurzaam ondernemen een eigen definitie bepaald: "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor mens, milieu, maatschappij en continuïteit in evenwicht is.” Tevreden klanten en een hoge, constante productkwaliteit, staan hierbij centraal.

Duurzaamheid is een proces en geen eindbestemming. De doelen die bij MVO worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door Verstegen continue gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

DEELGEBIEDEN

Verstegen draagt op veel manieren bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie deelgebieden. Klik op de deelgebieden voor uitgebreide artikelinformatie.

Mens

Hiertoe behoren thema’s op sociaal-ethisch gebied als het personeelsbeleid maar ook met betrekking tot de maatschappij in ruimere zin. Voorbeelden zijn behartiging van mensenrechten, man / vrouw verhoudingen, discriminatie, medezeggenschap en gedragscodes. In ontwikkelingslanden zijn dat kinderarbeid en eerlijke handel oftewel Fair Trade.

Milieu

Hiertoe worden prestaties gerekend op het gebied van milieu in zijn algemeenheid: milieuzorg, ketenbeheer, schoner produceren en duurzame technologieontwikkeling. Verstegen is al jaren zeer actief op het gebied van milieu, vanuit een diep respect voor onze omgeving. Zo zijn alle voor de hand liggende en minder vanzelfsprekende maatregelen al ingebed in de organisatie en vastgelegd in een milieu jaarverslag.

Maatschappij

Verstegen wenst een voorbeeld te zijn voor de Maatschappij als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verstegen heeft bijvoorbeeld een interne sociale werkplaats waarbij er gekeken wordt of mensen een plaats kunnen krijgen binnen het reguliere productieproces. Jaarlijks doneert Verstegen ook een bedrag aan een (wisselend) goed doel. Ook hierin toont Verstegen haar maatschappelijke betrokkenheid.