Milieu

Milieu

We staan met Verstegen midden in de wereld. We bestaan dankzij de ingrediënten van het milieu. Dat betekent dat we een diepgaand respect tonen voor de vier hoofdelementen van het milieu: aarde, water, lucht en vuur. Verstegen doet alles wat in haar vermogen ligt om deze elementen te beschermen.Zo zijn alle voor de hand liggende en minder vanzelfsprekende maatregelen al ingebed in de organisatie en vastgelegd in een milieu jaarverslag.

Ook het milieu in landen waar onze specerijen groeien gaat ons aan het hart.  We zijn ons er van bewust dat we alleen op die wijze continuïteit van levering kunnen waarborgen in de toekomst. In gesprekken met leveranciers en tijdens bedrijfsbezoeken wordt dan ook altijd aandacht besteed aan milieu. Het is een vast onderdeel van audits en samen met leveranciers worden er milieu doelen geformuleerd. Daar waar wij een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van biodiversiteit zullen we dat zeker doen.

fvalverzameling

De kernstrategie van Verstegen Spices & Sauces met betrekking tot het milieu bestaat uit een aantal speerpunten. Een van deze speerpunten is het streven naar continu verminderen of voorkomen van milieubelasting. Hier uit voorkomend de doelstelling om afvalstoffen te verminderen of zoveel mogelijk het afval gescheiden aan te leveren voor hergebruik.

Zo worden de afvalstromen gescheiden op onder andere bedrijfsafval, gevaarlijk afval, bouw en sloop afval, glas, IT materiaal, metaal, puin, papier en karton.

De opslag en registratie van de afvalstoffen worden uitgevoerd volgens de gestelde voorschriften uit de milieuvergunning. Als deelnemer aan de Milieubarometer houdt Verstegen alles nauwkeurig bij en wordt er jaarlijks een reductie van hoeveelheid afval bereikt.

Biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen.

De specerijen van Verstegen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van biodiversiteit. Zo komen veel van onze specerijen uit Indonesië. Daar groeien ze in de natuur of op kleine percelen aan de rand van het oerwoud. Hierdoor vormen ze een buffer tussen de bewoonde wereld en de rijkdom van de eeuwen oude bossen. Verbouwen van specerijen gebeurd per definitie kleinschaliger en meer divers dan grondstoffen zoals palmolie.

Biologische productie

Biologische specerijen
Verstegen wil haar klanten graag de mogelijkheid bieden om bewust te kiezen voor biologische producten.  Een zeer uitgebreid assortiment staat inmiddels ter beschikking van een ieder die graag actief wil bijdragen aan het milieu en het dierenwelzijn.

Biologische landbouw maakt zoveel mogelijk gebruik van de technieken en methoden van vóór 1900 toen kunstmest en chemische bestrijding in opgang kwamen.  Het gebied dat geschikt wordt verklaard voor biologische landbouw heeft in de afgelopen drie jaar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De normen worden getoetst door certificerende instellingen zoals SKAL. SKAL kijkt naar de trace ability en nemen monsters van het product en van de grond. Deze worden geanalyseerd op pesticide en zware metalen. Ook Verstegen wordt regelmatig geauditeerd door SKAL en natuurlijk geldt ook voor biologische producten dat we alleen voor de beste kwaliteit gaan.

                    Biologische lijn

In een wereld waarin er een groeiende behoefte is aan eerlijk en duurzaam eten heeft Verstegen zowel voor de consumenten- als voor de professionele markt een Biologische lijn ontwikkeld. Producten die staan voor kwaliteit, puur, eerlijkheid, authenticiteit en smaak.

Het voltallige assortiment is SKAL gecertificeerd. De biologische kruiden en specerijen van Verstegen zijn te herkennen aan de groene verpakkingen.

Biovergassing

Bij bereidingen en afvulprocessen komen bij Verstegen kruiden-, specerijen- en sausresten vrij. Sausresten komen vooral vrij bij de reiniging van de ketels en containers, en bij het opstarten, afdraaien en reinigen van de afvulmachines. Bij de schoonmaakacties gaan de sausresten via het riool naar de afvalwaterzuivering van Verstegen.

Maar ook bij het opstarten van de machines, waar de sauzen in halfvolle en volle verpakkingen zitten, blijft Verstegen zitten met afvalresten. Ook bij de droge productie van kruiden en specerijen komt er ook restproduct vrij, bijvoorbeeld bij het leegmaken en doorspoelen van de afvullijnen.

Via de afvalzuiveringssysteem van Verstegen worden er duizenden kilo’s restafval per jaar verzameld om vervolgens in zeer grote kunststof dozen te worden opgeslagen. Na het verzamelen worden deze afgevoerd naar een bedrijf dat Bio-Energie  producten verzameld. Al deze producten worden afgevoerd naar bedrijven die het gebruiken voor Biovergassing voor diverse centrales. Het voordeel van deze afvoermethode is dat de restafval niet via verbranding in het milieu komt maar er juist energie mee wordt opgewekt.

Budget Packs

Verstegen Spices & Sauces heeft sinds haar bestaan een uitgebreid assortiment opgebouwd met veel verschillende verpakkingsmogelijkheden. De producten worden onder andere geleverd in emmers, kunststof dozen, kunststof bussen, flessen (glas en kunststof), etc. Om het milieu te sparen kijkt Verstegen ook hierbij naar duurzame oplossingen. Zo zijn ook de budget packs ontstaan.

De budget packs van Verstegen bieden een duurzame oplossing, doordat minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt, dan wanneer het product in een kunststof emmer of doos word verpakt. Maar een ander bijkomend voordeel is de kostenbesparing voor zowel Verstegen als voor haar afnemers. De kostenbesparing die de budgetpacks opleveren worden dan ook doorberekend naar de eindgebruiker. De klanten van Verstegen krijgen hierdoor dezelfde Verstegen kruiden, alleen nu in een budgetverpakking. Kortom, dezelfde kwaliteit, voor een lagere prijs.  En ook nog eens beter voor het milieu. De budgetpacks zijn beschikbaar in een 1 of 2 kilo variant.

Duurzame Vis

Ondanks alle internationale afspraken en controles is wereldwijde overbevissing een groot probleem. In een aantal gevallen is de situatie zorgwekkend, denk bijvoorbeeld aan de blauwvin tonijn of de paling. Maar gelukkig zijn nog vele soorten vis in groten getale aanwezig. Wanneer de visserij zich houdt aan de visseizoenen en de regels, zullen deze soorten zich zichzelf prima in stand kunnen houden. Voor de horeca-ondernemer en visspecialist is het van belang om te kunnen werken met vis van goede kwaliteit, die tegelijk duurzaam is. Want we willen niet alleen nu, maar ook in de toekomst kunnen genieten van vis.

Daarom moeten vissers, de overheid en de consument nu al samenwerken aan een verantwoorde visserij. De overheid en vissers zetten zich hiervoor in door het in stand houden van de visstanden, het ontzien van het milieu en het ontwikkelen van nieuwe vistechnieken die de bijvangst beperken. Maar ook de visspecialist en horeca-ondernemer kunnen hier een steentje aan bijdragen. Door seizoensbewust te kiezen, zet u een grotere variatie op het menu, is uw aanbod nóg gezonder en stimuleert u verantwoord visgedrag.

VIS
Verstegen Spices & Sauces heeft in 2010 een speciale vis brochure uitgebracht genaamd Verstegen’s Inspirerende Smaaksensaties (VIS). Met deze brochure laat Verstegen niet alleen zien wat men betekenen voor de Vishandel, maar ook hoe de vishandel ondanks de strenge regelgeving  en beperkingen  op elk moment van het jaar een heerlijk visje op tafel kan zetten. Hiervoor hebben de foodspecialisten van Verstegen een Smaak Adviezen wijzer ontwikkeld speciaal voor vis. Door naar het aromaprofiel te kijken van zowel de verschillende vissoorten als de ingrediënten kunnen heerlijke, inspirerende smaak¬sensaties worden gecreëerd. In de Smaak Adviezen wijzer worden uitsluitend vissen genoemd die niet bedreigd worden door overbevissing. Een mooie combinatie van duurzame vis met duurzame kruiden en specerijen.

FSC papier

Al ons papier; kopieerpapier, enveloppen, visitekaartjes, wordt gedrukt op zogenaamd FSC papier, wat staat voor Forest Stewardship Council oftewel Raad voor Goed Bosbeheer. Deze organisatie, bestaande uit belanghebbende instanties uit het bedrijfsleven en milieuorganisaties, hebben samen het FSC-Keurmerk ontwikkeld.

Dit FSC-keurmerk geeft zekerheid dat hout en houtproducten afkomstig zijn uit goed beheerde bossen. De belangen van mens, dier en natuur staan hierbij centraal. In een FSC- gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft bestaan. Ook voor volgende generaties. FSC vindt het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met de rechten van inheemse volken, die van het bos leven. Daarnaast krijgen de bosarbeiders een eerlijk inkomen en goede arbeidsomstandigheden.

Hergebruik Regenwater

Het grijze water
Voor de Verstegen flat heeft Verstegen Spices & Sauces een regenwater recycle systeem geïnstalleerd. Met behulp van dit systeem worden alle wc’s in de flat doorgespoeld met regenwater. Er staan twee grote tanks in een ruimte achter de Verstegen flat van elk 5000 liter, welke het regenwater, via de hemelwaterafvoer van het hoge dak, opslaan. De inhoud van de tanks is genoeg voor zo’n 1250 – 1500 toiletspoelingen.

Doormiddel van een pompsysteem wordt het “grijze water” naar de stortbakken van de toiletten gepompt. Uiteraard kan men alleen gebruik maken van het systeem wanneer er genoeg regenwater voorradig is. Wanneer er een extreem lange droge periode is, worden de toiletten automatisch op het reguliere waterleidingnet aangesloten.

Op deze manier hergebruikt niet alleen Verstegen Spices & Sauces het regenwater, maar ook alle medehuurders in de Verstegen flat. Om klanten en bezoekers van de flat hierop te wijzen zijn alle wc’s voorzien van een informatieve sticker (zie foto rechts).

Groene Stroom

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Verstegen is al jaren zeer actief op het gebied van milieu. Het bestaansrecht van Verstegen heeft men dan ook vooral te danken aan het milieu. Dat betekent dat we een diepgaand respect tonen voor de vier hoofdelementen van het milieu: aarde, water, lucht en vuur.

Energieverbruik is inherent aan ons productieproces maar het belangrijkste uitgangspunt zal altijd blijven om te zoeken naar oplossingen voor hergebruik van energie of het verminderen van energieverbruik. Niet alleen in Nederland, maar ook in de oorsprongslanden probeert Verstegen een bewustwording te kweken voor de vermindering van het energieverbruik.

Voor al haar processen maakt Verstegen gebruik van groene stroom. Groene stroom is opgewekt uit 100% Hydro. Voor de opwekking van de Groene stroom worden geen fossiele brandstoffen gebruikt, die het milieu belasten en bijdragen aan de klimaatverandering. Bij de opwekking van groene stroom komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij, daarom is groene stroom duurzaam.

Lichtsensoren

De kantoorpanden van Verstegen zijn tevens ook voorzien van lichtsensoren. Hierdoor zal het licht in de ruimtes nooit onnodig branden. Op deze manier werken we mee aan het behoud van ons milieu.

Milieubarometer

Een onderdeel van het milieumanagement bij Verstegen Spices & Sauces B.V. is de Milieubarometer. De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van Verstegen Spices & Sauces eenvoudig en snel zichtbaar maakt. De gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik worden ingevuld.

Het programma toont daarna:

  • De totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram),
  • Een kostengrafiek
  • Een COmeter 
  • Efficiency-indicatoren
  • Besparingstips

In een oogopslag kan worden gezien welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van Verstegen Spices & Sauces. In de Milieubarometer kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Hierdoor is besparing en reductie van milieuaspecten inzichtelijk gemaakt.

CO2-meter

In de Milieubarometer zit de CO2-meter ingebouwd. Als de milieugegevens in de Milieubarometer zijn ingevuld kunnen de resultaten van de CO2-meter bekeken worden. Per bedrijfsactiviteit wordt weergegeven wat de CO2 uitstoot is.  Met de CO2-meter kan ook goed worden weergegeven wat de invloed is van CO2 compensatie.

Reiniging Sauzenafdeling

Voor het produceren van verschillende sauzen met een hoge kwaliteit dient er tussendoor gereinigd te worden. Dit is een belangrijk proces wat automatisch uitgevoerd wordt d.m.v. een CIP (Cleaning In Place) proces. De ketels en het leidingwerk worden volgens vaste stappen gereinigd.

Door het plaatsen van diverse meetsensoren is er met de leverancier van de schoonmaakmiddelen een uitgebreide diagnose uitgevoerd van het gehele proces. De meetgegevens zijn geanalyseerd en het reinigingsproces is verder geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde en snellere reiniging. Daarnaast is het verbruik in chemicaliën flink gedaald en de hoeveelheid water wat wordt gebruikt ook.

Verstegen heeft hiermee de kwaliteit van het product verbeterd gelet op voedselveiligheid. Voor het milieu is het ook goed nieuws, minder schoonmaakmiddelen en minder waterverbruik.

Samenwerking Sorbo

Sinds 2005 hebben Verstegen en Nedac Sorbo een intensieve samenwerking op het gebied van logistiek. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat het beleveren van de winkels een directe winst van CO2 uitstoot heeft opgeleverd.

Bevoorrading consumenten goederen
Superunie is in 2005 overgestapt naar de consumentengoederen van Verstegen. Dit had vooral een grote impact op de logistiek. De meerderheid van de leden worden bezocht door een Service Merchandiser. Deze merchandiser vult direct op de winkelvloer het schap aan vanuit de wagen. 
Met meer dan 1500 winkels was dit een enorme uitdaging voor Verstegen. Na vele opties te hebben doorgelopen is Verstegen uitgekomen bij Nedac Sorbo. Nedac Sorbo leverde al hun goederen bij de leden van de Superunie en hadden al het logistiek op de weg staan. Door de samenwerking met Nedac Sorbo lift Verstegen mee op het logistieke apparaat.

Trees for All: Compensatie vliegreizen

Compensatie vliegreizen
Binnen Verstegen Spices & Sauces B.V. proberen we vliegreizen in het algemeen zoveel mogelijk te beperken. Echter ontkomen we er niet aan om toch te reizen per vliegtuig, we moeten immers regelmatig onze projecten in het buitenland bezoeken. Verstegen is zich bewust van  de mogelijke vervuiling en er is besloten om de CO2, welke veroorzaakt wordt door de vliegreizen, te compenseren.

Trees for All
Er zijn nogal wat mogelijkheden om te compenseren, zo  zijn er bedrijven die via CO2 certificaten handelen in de CO2 uitstoot maar dit wilde we liever niet. We wilden een concreet project waarbij CO2 daadwerkelijk uit de lucht wordt opgenomen.  We hebben gekeken naar de mogelijkheid te compenseren in Nederland maar in onze zoektocht zijn we uiteindelijk bij Trees For All terecht gekomen. Dit is een CBF erkend goed doel en ook is de Stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De CO2 compensatie,  in de vorm van het planten van nieuwe bomen, zal worden uitgevoerd in Maleisië, hiervoor is gekozen omdat onze peper ook uit Azië komt. Op Maleisië is een project voor bosherstel gestart. Inmiddels is 100 hectare oerwoud hersteld en is men begonnen met nog eens van 240 hectare oerwoud.

Klik hier om het Trees for All certificaat te downloaden.

Verpakkingen & Transport

Exportboxen
Verstegen heeft in 2008 besloten om enkele klanten in het buitenland aan te leveren in exportboxen. Deze klanten worden iedere week vanuit Nederland bevoorraad.Reden voor de overstap naar de exportboxen was in eerste instantie de afvalstroom bij de klant te verminderen en de beladingsgraad van de vrachtwagen te verhogen. De boxen kunnen twee hoog gestapeld en vervoerd worden. Bijkomend voordeel is dat de lading schadevrij vervoerd kan worden.

Doordat de afvalstroom minder is, scheelt dit in de kosten voor de klant en belasten we minder het milieu. Door de beladingsgraad te verhogen stoten we minder CO2 uit om dezelfde aantal boxen naar de klant te brengen. De boxen worden meerde malen per jaar gebruikt en met een levensduur van gemiddeld vijf jaar vervangt de box ongeveer 60 kartonnen exportdozen en 60 houten pallets.

CBL Fusten
Sinds 2005 is Verstegen steeds meer gaan leveren bij Retail Distributie centra. Voorheen werden alle winkels rechtstreeks geleverd via het netwerk van Verstegen.  De goederen waren verpakt in kartonnen dozen welke voor een afvalstroom zorgde bij de klanten.

Door het aanleveren bij de DC’s en niet meer rechtstreeks bij de eindklant is de doos zo goed als komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de CBL fust gekomen of in sommige gevallen een fust van de retailer zelf. De fust ofwel krat wordt via een pool gehuurd en meerdere malen gebruikt in zijn levensduur. Door deze verandering is de afvalstroom afgenomen en ook het gebruik van de doos is verminderd. Hierdoor wordt het milieu minder belast.

Verpakkingsoptimalisatie

In het kader van het efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen is Verstegen met een project gestart om de inhoud van Foodservice- en Industrieproducten onder het Verstegen merk te optimaliseren.

Kruiden en specerijen zijn natuurproducten. Deze kunnen qua soortelijk gewicht behoorlijk verschillen van oogst tot oogst.  Hierdoor kan het zijn dat er een kopruimte ontstaat in de verpakkingen. Van tijd tot tijd wordt dit projectmatig aangepakt om de verpakkingen weer zo optimaal mogelijk te vullen.

De voordelen hiervan zijn:

  • Minder gebruik van verpakkingsmateriaal per kg product. Dus minder belastend voor het milieu. 

  • Efficiënter gebruik van transport, palletplaatsen en de afvulmachine.

  • Lagere verpakkingsbelasting.

  • Het product oogt  beter in het schap van de groothandel.

Wagenpark Verstegen

Het wagenpark van Verstegen alleen nog maar A labels
Op dit moment zijn alle leaseauto’s van Verstegen voorzien van een energielabel A, B of C. Omdat Verstegen zich bewust is van de uitstoot en deze steeds verder wil minimaliseren is het vanaf 1 april 2014 alleen nog maar mogelijk om een nieuwe lease auto te kiezen met een A label. Hiermee willen we onze CO2 uitstoot verder verminderen. Daarnaast krijgen de bestuurders van deze auto’s trainingen met betrekking tot het ‘nieuwe rijden’ en worden erop gewezen hun bandenspanning maandelijks te controleren. Ook op deze manier probeert Verstegen het milieu te ontlasten.

Transport
De afdeling Vervoer en Logistiek bij Verstegen houdt zich al jaren bezig met het milieu. Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt met een geavanceerd planningspakket. Hiermee worden de beste routes gemaakt en rijden de vrachtwagens zo min mogelijk lege kilometers. Naast alle andere middelen hebben de wagens van Verstegen ook een ingebouwde bandenspanningindicator. Met dit hulpmiddel wordt de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd wanneer zijn bandenspanning te laag is. Hiermee wordt niet alleen een flinke hoeveelheid brandstof bespaart maar indirect ook de uitstoot van uitlaatgassen zoals CO2. Ook de levensduur van de band is langer, dus minder rubberafval op de weg.

Schone motoren
Alle voertuigen van Verstegen zijn voorzien van ‘schone’ motoren. Mede door de milieuzones in de grotere steden is dit een landelijke verplichting geworden. Ten tweede investeert Verstegen ook in de nieuwste technologieën voor haar voertuigen. Na Euro 3 en 4 zijn de laatste wagens voorzien van een Euro 5 en Euro 6 motoren, waarvan enkelen ook voorzien zijn met de laatste EEV technologie. EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicles) motoren stoten 50% minder roetdeeltjes uit dan de Euro 5 -emissie-eisen, die vanaf 2009 van kracht is geworden. Hiermee wordt er aan de strengste milieu-eisen voldaan. Verstegen heeft haar voertuigen ook allen voorzien van een roetfilter. 

Het nieuwe Rijden
Minder brandstof verbruiken is natuurlijk een van de beste manieren om het milieu te sparen. Verstegen is al een paar jaar actief in de promotie van het Nieuwe Rijden. Een keer per jaar krijgen alle chauffeurs een slipcursus waarin ook aandacht gegeven wordt aan het nieuwe rijden.

Waterrecycling

Een van de belangrijkste zaken die niet alleen nu, maar vooral in de toekomst nog beter beheerd moeten worden is water. De rode draad hier is dan ook, hoe onze waterconsumptie ook in de toekomst veilig te stellen. Dit kan alleen door slimme ideeën. Een van deze ideeën is al binnen Verstegen, en binnen de sauzenproductie en droge productie  in de praktijk gebracht. Namelijk het recyclen van water, om zo efficiënt mogelijk om te  gaan met dit water.

De CIP installatie (cleaning in place) van Verstegen blijkt in de praktijk een echt duurzaam punt te zijn. Deze installatie is ervoor om de gebruikte containers van Verstegen  weer te reinigen. De CIP installatie werkt in 3 stappen. Nadat de container is geplaatst vindt er een voorspoeling ( stap 1) plaats, een reiniging volgt ( stap 2) en daarna als derde stap een naspoeling ( stap 3).

Het naspoelwater wordt wederom gebruikt als voorspoelwater. Hiermee bespaart Verstegen  zeer veel water, zonder dat het ten koste gaat van de voedselveiligheid.  Per week gaat het om ca. 80.000 liter water dat er bespaard wordt!