Mens

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor en met elkaar moeten kunnen werken. Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten heeft Verstegen een actief beleid opgesteld. U kunt hierbij denken aan het voorkomen en/of verminderen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer, waarborgen van veiligheid op de werkplek en het verminderen van de werkdruk.

Verstegen investeert veel in haar medewerkers. Zo ook in de arbeiders die op de Fair Trade projecten werken in landen als Indonesië en India. Met Fair Trade verhoog je de betrokkenheid van Verstegen bij de (specerijen) boer en kun je veel meer invloed uit oefenen op zijn bedrijfsvoering. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Mens'.

Cultuur & Groeimogelijkheden

Cultuur
Er is een grote diversiteit in culturen onder de medewerkers van Verstegen Spices & Sauces. Er werken mensen van meer dan 25 verschillende nationaliteiten bij Verstegen. Bij Verstegen krijgt iedereen gelijke kansen, van sollicitatie tot aan promotie. Uitsluitend de capaciteiten van mensen zijn leidend in de beoordeling.

Ongeveer 2/3 van de medewerkers op de productieafdelingen hebben Nederlands niet als moedertaal. Ook op diverse leidinggevende posities werken mensen die van origine niet uit Nederland afkomstig zijn. Verstegen heeft als kwaliteitsnorm dat elke medewerker de Nederlandse taal moet kunnen beheersen. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten hebben de mogelijkheid gekregen om een cursus te volgen.

Groeimogelijkheden
Verstegen investeert veel in haar medewerkers. Verstegen biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden op het gebied van cursussen en trainingen om hun talenten verder te ontplooien. Dit uit zich vooral in het feit dat veel medewerkers heel ver zijn gegroeid binnen de organisatie. Veel medewerkers zijn doorgegroeid naar leidinggevende functies. Verstegen gelooft meer in de mens zelf dan in papieren.

Direct Sourcing

Verstegen probeert steeds meer invloed te krijgen op haar eigen grondstoffen. Door een ketenbenadering krijgen we grip op onze leveranciers met transparantie in de keten als doel 'direct sourcing'. We hebben en zoeken naar leveranciers voor een langdurige samenwerking. Met deze leveranciers maakt Verstegen afspraken over de ontwikkeling van de kwaliteit, voedselveiligheid (HACCP), milieu (pesticide gebruik, reductie van energieverbruik) maar ook sociale aspecten voor de betrokken individuen (training, respect, ontwikkeling en goede levensstandaard).

Fair Trade Kruidnagel

Tjenkeh Bagus  of te wel “mooie kruidnagelen”
Al een aantal jaren komt Verstegen op het Molukse eiland Ambon in Indonesië voor onze Nootmuskaat- en Foelieprojecten. Tijdens deze bezoeken trekken we ook de bergen in om de oogsten  te bekijken.  De nootmuskaatbomen (‘Pala’)  worden veelal afgewisseld met kruidnagelbomen (‘Tjenkeh’ ). Hierdoor is het idee ontstaan om ook Kruidnagelen op onze eigen Fair Trade werkwijze te gaan produceren met onze partner op Ambon.

Kruidnagelen komen oorspronkelijk van de Molukken en zijn in de voorgaande eeuwen door handelaren op verschillende plaatsen in de wereld terecht gekomen (Comoren, Sri Lanka, India, Madagaskar, enz). Historisch gezien hecht Verstegen erg veel waarde aan de Indonesische Kruidnagel vanwege de mooie bruine kleur en subtiele smaak.

Verstegen is gestart met het trainen van mensen in het project, om kruidnagelen te selecteren  op kwaliteit. In 2010 zijn we begonnen met het aankopen van kleine hoeveelheden kruidnagelen bij de lokale boeren. De boer ontvangt hiervoor een goede prijs inclusief een premium voor de kwaliteit. Voor het project betekent het nog meer werkgelegenheid voor de mensen uit Desa Hila (Dorp Hila te Ambon) en Verstegen beschikt over de mooiste kwaliteit Kruidnagelen van Indonesië!

Fair Trade Nootmuskaat en Foelie

Nutmeg Mace

Ook in Indonesië, om precies te zijn op Ambon, heeft Verstegen een partner gevonden. Een Nederlands - Ambonese familie heeft daar een bedrijf opgezet. Hier worden op een verantwoorde wijze de noten geselecteerd en bewerkt. Een kleinschalige productielocatie is gebouwd waar gewerkt kan worden volgens HACCP normen. Werkgelegenheid wordt daarmee geboden aan een flink aantal gezinnen in Hila, een dorp aan de noordkust van Ambon. Door het contact met de boeren te intensiveren kan Verstegen de boeren leren  hoe ze op een hygiënische manier kunnen werken om daarmee een nog betere kwaliteit te krijgen.

Het voldoen aan de Verstegen norm wordt extra beloond en uiteindelijk worden hierdoor risico’s uitgeschakeld. Tenslotte wordt de hele gemeenschap ondersteund door projecten op verschillende gebieden, zo is er straatverlichting gefinancierd en zijn er computers voor de plaatselijke school verscheept.

Fair Trade Vanille

In Sirsi Karnataka (India) is Verstegen gestart met een Fair Trade vanille project. Verstegen neemt vanille af van een coöperatie van circa 60 vanilleboeren. Deze boeren hebben allen een eigen stuk land waarop zij vanille verbouwen. Alle boeren verbouwen zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest te gebruiken en een groot deel is dan ook al organic gecertificeerd. Om de kwaliteit te waarborgen is Verstegen een verwerkingsproces gestart om de vanilleboon te standaardiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de boeren gezamenlijk de bonen drogen en fermenteren zodat het eindproduct hoog en constant in kwaliteit is. 

Samen met Verstegen is er natuurlijk gekeken naar de huidige situatie van de boeren op het gebied van kennis, levensstandaard en benodigde faciliteiten en is er een plan gemaakt hoe de Fair Trade premie van Verstegen wordt besteed. Het project voldoet aan onze eigen standaard, de Verstegen Fair Trade Standaard, hier is voor gekozen omdat dit een snelle, praktische en effectieve werkwijze is die overeenkomt met de no-nonsense filosofie van Verstegen. De Verstegen standaard is gebaseerd op internationaal geaccepteerde normen. 

Vanuit Nederland is er onder andere een machine naar India gestuurd waarmee men de bonen vacuüm kan verpakken, evenals benodigd verpakkingsmateriaal. Met aanwijzingen van Verstegen worden de vanillebonen individueel verpakt waardoor het product zijn hoogwaardige kwaliteit behoud.

Gezonde Vetten

Binnen het supermarkt- en speciaalzaken assortiment is een groot gedeelte van het versassortiment opgewaardeerd met een droge kruiding of marinade. Deze “upgrading” is vooral te vinden bij vlees, gevogelte, vis en AGF. Een toonaangevende productgroep die gebruikt wordt voor zo’n “upgrade” zijn de Kruidenoliën en World Grills van Verstegen. Zeker in winkels die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, zal men een aantrekkelijk assortiment gemarineerde producten vinden die lekker ingekwast of vermengd zijn met één van de vele soorten World Grills of kruidenoliën van Verstegen.

Het spanningsveld rond oliemarinades.
Er is momenteel veel discussie rond de gezondheidsaspecten van voeding. Buiten zout en suiker is vet een van de veroorzakers van obesitas. Frituren, het gebruik van romige en vette voedingsmiddelen en niet te vergeten het gebruiken van “teveel van alles” zijn medeveroorzakers van dit probleem. Indien men marineert met oliemarinades dient dit te gebeuren met oliën en vetten die zorgvuldig geselecteerd zijn op vetzuursamenstellingen.

Zo weinig mogelijk verzadigde vetzuren en de juiste balans in onverzadigde vetzuren zijn daarin van groot belang. De veel besproken geharde vetten en transvetten dienen niet aanwezig te zijn of aan de absolute ondergrens te zitten.

De World Grills van Verstegen voldoen aan deze strenge eisen, sterker nog, er zijn nog extra  Omega 3-6-9 vetzuren aan toegevoegd. Initiatieven om de vetzuren balans in oliehoudende producten zoals de World Grills te optimaliseren zijn op vrijwillige basis, wat inhoudt dat elke partij hierin zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.

Integriteitsbeleid

Het uitgangspunt van het integriteitbeleid van Verstegen is dat werknemers moeten samenwerken vanuit een gedeelde visie op de onderneming en haar doelstellingen, waarbinnen de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaars functioneren duidelijk is. Men vertrouwt elkaar omdat iedereen ervan uitgaat, ook zonder wetten en sancties, dat men daarmee de onderneming als geheel succesvol laat zijn. In zo’n cultuur zal fraude niet snel voorkomen. Daarom zijn er kernwaarden (core values) geformuleerd als onderdeel van het mission statement. Dit zijn kernwaarden die in alle processen van de organisatie doorwerken en die niet wijken voor korte termijn gewin of verschuivingen in de markt. Bij kernwaarden kan men denken aan begrippen als: betrouwbaarheid, respect, integriteit en kwaliteit.

Integriteitrisico’s

Daarnaast is het belangrijk om integriteitrisico’s te voorkomen. Bepaalde belangrijke werkzaamheden, zoals de inkoop van goederen en het betalen hiervan, zijn gescheiden en wordt door verschillende werknemers uitgevoerd, om fraude te voorkomen.

Ook als het gaat om het aannemen van relatiegeschenken heeft men een beleid bij Verstegen. Er wordt elk jaar een mailing opgezet die verzonden wordt naar alle relaties. In die mailing staat dat men liever geen relatiegeschenken aanneemt bij Verstegen, maar dat we wel blij gemaakt kunnen worden met een bijdrage aan een goed doel welke wij dat jaar ook een bijdrage zullen geven. Als een werknemer toch te maken krijgt met integriteitschendingen kunnen ze terecht bij een vertrouwenspersoon.

Sociaal beleid

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom ook iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor elkaar moeten kunnen werken binnen Verstegen. Zowel de werkgever als de werknemer moeten ervoor zorgen dat we dit groot goed moeten behouden.

Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten dient er een beleid binnen de organisatie te zijn ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. U kunt hierbij denken aan het voorkomen en/of verminderen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer en het verminderen van de werkdruk etc.

Daarom heeft Verstegen in samenwerking met de arbogroepcommissie en OR een beleid opgesteld om de psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, veiligheid op de werkplek, etc. Op deze manier zorgt Verstegen niet alleen voor haar medewerkers maar ook voor een goede sfeer op de afdelingen.

Veiligheid medewerkers

De veiligheid van de medewerkers van Verstegen Spices & Sauces is van zeer groot belang. In een fabriek waar veel complexe productieprocessen plaatsvinden is het belangrijk dat medewerkers de gevaren kennen, maar ook kunnen handelen op het moment dat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Verstegen heeft daarom twee groepen die de veiligheid binnen het bedrijf moeten garanderen. Een EHBO groep, die elk jaar één keer bij elkaar komt om de kennis weer op te frissen. En een grote BHV groep, bestaande uit 40 werknemers van allerlei verschillende afdelingen. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar om de kennis op te frissen en te oefenen voor bepaalde situaties. Zo oefent men regelmatig het dragen van gewonden via verschillende methodes, de uitweg vinden in het donker, brandjes blussen en nog vele andere activiteiten.

Iedereen krijgt bij indiensttreding informatie over wat te doen bij brand, een ontruimingssignaal en ongevallen. Daarnaast krijgen medewerkers informatie over wat te doen indien men een EHBO melding heeft.

Verstegen Academy

Verstegen Spices & Sauces BV wil de komende jaren blijven groeien. Om hierin succesvol te kunnen zijn, zijn bekwame en gemotiveerde medewerkers één van de belangrijkste factoren. Onze medewerkers moeten de kans krijgen om mee te groeien en zichzelf volledig te kunnen ontplooien. Buiten veel praktijkervaring is het aanbieden van cursussen hierin heel belangrijk. Om in house trainingen en opleidingen verder te kunnen uitbreiden hebben wij in 2013 de “Verstegen Academy” opgericht. In deze ruimte bevinden zich twee prachtige theorielokalen, een praktijkruimte, een kantine en een zelfstudie ruimte. De ruimte is dusdanig ingericht, dat buiten onze eigen medewerkers ook andere bedrijven, scholen en instellingen hiervan gebruik kunnen maken.