Maatschappij

Verstegen wenst een voorbeeld te zijn als het gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit vraagt een actieve rol in discussies op dit gebied. Bij elk discussie platform zal opnieuw overwogen moeten worden wat de impact en de reikwijdte daar van is. Verstegen heeft ook een interne sociale werkplaats waarbij er gekeken wordt of mensen een plaats kunnen krijgen binnen het reguliere productieproces. Een voor de maatschappij, de betrokken mensen en Verstegen zeer succesvolle en dankbare manier van werken.

Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden als je het over MVO hebt. Dat wil zeggen dat je plannen en behaalde resultaten in de eerste plaats deelt met alle werknemers van Verstegen, maar ook de maatschappij komt hierbij kijken. Daarmee bereik je betrokkenheid maar ook mogelijk een gevoel van trots. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Maatschappij'.

Ambon Indonesië

Verstegen koopt al jaren in een Fair Trade overeenkomst nootmuskaat en foelie uit Indonesië.  De oorsprong van de nootmuskaat komt van de Molukse eilanden en de beste en lekkerste nootmuskaat komt nog steeds daar vandaan. Het is dan ook de enige kwaliteit die Verstegen wil gebruiken. Samen met de familie Ollong, het bedrijf Ollop PT, wordt gewerkt aan de mooiste kwaliteit nootmuskaat en foelie. Verstegen betaald een wat hogere prijs dan de marktprijs en in ruil daarvoor worden er investeringen gedaan die de arbeidsomstandigheden verbeteren en de kwaliteit verhogen.  Op regelmatige basis gaan mensen van Verstegen naar Ambon om de voortgang te bespreken, om te helpen en om kennis te delen.

Nootmuskaat wordt op Ambon nog gewoon in de bossen verzameld. Natuurlijker kan het niet. De mannen gaan de bossen in en verzamelen de vruchten. De vrouwen zijn werkzaam bij het bedrijf om de beste kwaliteit te sorteren. Hierdoor zijn er vele personen werkzaam voor Verstegen en wordt er op die manier gezorgd voor een goed inkomen in het dorp. Toen er in juni 2010 weer een delegatie van Verstegen op Ambon was werd deze uit dankbaarheid hartverwarmend onthaald met een mooie maaltijd, bereid door de vrouwen daar.  Tevens ontvingen de delegatie een uitgebreide dankbaarheids speech van het dorpshoofd.

Dit geeft uiteraard een zeer goed gevoel, maar de dankbaarheid is wederzijds, want de zorgvuldigheid waarmee deze mensen de specerijen behandelen zorgt voor een geweldige kwaliteit.
Wat veel mensen niet weten is dat foelie en nootmuskaat van dezelfde vrucht komen. In de kern zit de nootmuskaat, daaromheen zit de dop, daaroverheen de mooie foelie en tot slot zit het vruchtvlees eromheen. Hoewel er overeenkomstige smaaktinten zijn, hebben foelie en noot ieder een geheel eigen karakter.

Biodiversiteit Banka

Peper uit Banka
Verstegen koopt al sinds haar bestaan witte peper van het Indonesische eiland Banka. Onder de naam Muntok peper verkoopt Verstegen deze soort. Muntok is de naam van de oude haven. Het is ook de enige soort die Verstegen in huis haalt. Waarom witte Muntok peper van Banka? Door de grondsoort, het klimaat en de verwerkingswijze die Verstegen samen met de boeren heeft ontwikkeld heeft de witte peper van Banka een unieke warme smaak.  Waar de meeste witte peper alleen heet is, bevat de Banka peper veel extra aroma’s. Uiteraard is Verstegen dus afhankelijk van voldoende aanplant op het eiland, want als de boeren geen peper meer verbouwen houdt het natuurlijk op. Vandaar dat Verstegen regelmatig zelf het eiland bezoekt om de contacten te onderhouden.

Biodiversiteit
Het eiland Banka bevat ook veel tin. Door de stijgende metaalprijzen is het erg gunstig om deze tin uit de grond te halen. In dit proces wordt de grond volledig schoongespoeld waardoor de tin eruit komt. Echter worden ook alle voedingsstoffen uit de grond gespoeld. Dit is een zeer slechte zaak voor het eiland. Er wordt gekozen voor geld op korte termijn, maar op lange termijn zullen grote delen van het eiland onvruchtbaar zijn. Naast peper zijn monoculturen als palmolie en rubber populaire gewassen in Indonesië en dus ook op Banka. Peper heeft in tegenstelling tot  palmolie en rubber een hoge bijdrage aan de biodiversiteit. Dit is het dan ook wat Verstegen onder de aandacht wil brengen. Gelukkig lijkt het onderwerp ook bij de politiek nu dan ook op de agenda te komen.  Het gebruiken van witte Muntok peper van Verstegen is dus niet alleen veel lekkerder, het is ook nog eens duurzaam.

Kortom andere gewassen en tin delven vormen een bedreiging voor onze hooggewaardeerde Muntok Witte Peper.  Verstegen zet zich in om peperbouw onder de lokale bevolking te stimuleren. Om een indruk te geven van wat tin delven met het landschap doet hebben medewerkers van Verstegen bij hun bezoek wat foto’s gemaakt.  Het resultaat is een soort maanlandschap.

Brassica Koolzaadolie

Sinds 2010 verkoopt Verstegen Spices & Sauces een nieuwe fijne olie van Nederlandse bodem; Brassica koolzaadolie. Deze pure en eerlijke koolzaadolie vindt zijn oorsprong op de prachtige heldergele velden van de koolzaadtelers in Oost-Nederland. Voor Brassica zijn de beste koolzaden geselecteerd. Met een eigen en unieke productiewijze wordt alleen de kern van de koolzaden gebruikt, waardoor een mooie en zuivere olie ontstaat. De goede kwaliteit en de lekkere smaak van koolzaad gecombineerd met het vakmanschap van de teler staan garant voor culinair genieten.Koolzaad wordt geteeld om de in de zaden voorkomende olie (40-45%). Eén hectare koolzaad levert ruim 1600 liter olie. Naast olie levert dezelfde hoeveelheid koolzaad ook circa 2750 kilo koolzaadstro en circa 3000 kg koolzaadkoek op. Dit zijn de schillen van het koolzaad die na de persing overblijven. Het restproduct is eiwitrijk en kan worden verwerkt tot hoogwaardig veevoer.

Koolzaadtelers

Een aantal koolzaadtelers uit Oost-Nederland met passie voor koolzaad, hebben zich verenigd in de Coöperatieve koolzaadvereniging Colzaco. Hun enthousiasme voor het gewas en de mogelijkheden van koolzaad heeft de ontwikkeling van de teelt en de producten gewonnen uit koolzaad in een stroomversnelling gebracht. De vereniging, die inmiddels 120 leden telt, zet zich in om het rendement van koolzaad te verhogen en vernieuwende producten met koolzaad op de markt te zetten, met als eerste belangrijke succes de introductie van koolzaadolie met de naam Brassica.

Fair Trade bezoeken

Verstegen koopt al jaren in een Fair Trade overeenkomst nootmuskaat en foelie uit Indonesië.  De oorsprong van de nootmuskaat komt van de Molukse eilanden en de beste en lekkerste nootmuskaat komt nog steeds daar vandaan. Het is dan ook de enige kwaliteit die Verstegen wil gebruiken. Samen met de familie Ollong, het bedrijf Ollop PT, wordt gewerkt aan de mooiste kwaliteit nootmuskaat en foelie. Verstegen betaald een wat hogere prijs dan de marktprijs en in ruil daarvoor worden er investeringen gedaan die de arbeidsomstandigheden verbeteren en de kwaliteit verhogen.  Op regelmatige basis gaan mensen van Verstegen naar Ambon om de voortgang te bespreken, om te helpen en om kennis te delen.

Nootmuskaat wordt op Ambon nog gewoon in de bossen verzameld. Natuurlijker kan het niet. De mannen gaan de bossen in en verzamelen de vruchten. De vrouwen zijn werkzaam bij het bedrijf om de beste kwaliteit te sorteren. Hierdoor zijn er vele personen werkzaam voor Verstegen en wordt er op die manier gezorgd voor een goed inkomen in het dorp. Toen er in juni 2010 weer een delegatie van Verstegen op Ambon was werd deze uit dankbaarheid hartverwarmend onthaald met een mooie maaltijd, bereid door de vrouwen daar.  Tevens ontvingen de delegatie een uitgebreide dankbaarheids speech van het dorpshoofd.

Dit geeft uiteraard een zeer goed gevoel, maar de dankbaarheid is wederzijds, want de zorgvuldigheid waarmee deze mensen de specerijen behandelen zorgt voor een geweldige kwaliteit.
Wat veel mensen niet weten is dat foelie en nootmuskaat van dezelfde vrucht komen. In de kern zit de nootmuskaat, daaromheen zit de dop, daaroverheen de mooie foelie en tot slot zit het vruchtvlees eromheen. Hoewel er overeenkomstige smaaktinten zijn, hebben foelie en noot ieder een geheel eigen karakter.

Fair Trade koffie

Het is vanzelfsprekend dat een bedrijf zoals Verstegen, dagelijks bezig met Eerlijke Handel, ook verantwoorde koffie drinkt. We dronken al een aantal jaren Fair Trade koffie en we zijn sinds 2013 overgestapt naar een nieuwe koffieleverancier, deze levert Cafitesse Good Origin en dit is een 100% duurzame koffie. De Douwe Egberts Foundation en UTZ stimuleren het ondernemerschap van koffie- en theeboeren. De boeren worden opgeleid wat tot een hogere kwaliteit van de koffiebonen leidt en tot hogere opbrengst van de oogst, wat weer zorgt voor een hoger inkomen voor de boer. Ook het milieu is hierbij gebaat.

Goede Doelen

Al enige jaren verstuurd Verstegen haar relaties een brief betreffende het onderwerp goede doelen. In de brief wordt vermeld dat Verstegen liever geen eindejaargeschenken en kerstkaarten ontvangt. In plaats daarvan wordt er een bedrag gedoneerd aan een goed doel. Elk jaar kiest Verstegen een nieuw goed doel uit. Tevens verzoekt Verstegen onze relaties om hetzelfde te doen. De afgelopen jaren heeft Verstegen de volgende goede doelen gesteund. 

            2002 CliniClowns Nederland                               2008 Oerang Oetan project Sumatra 
            2003 Nederlandse Hartstichting                           2009 Kika 
            2004 Vereniging  de Zonnebloem                         2010 Parkinson Fonds
            2005 Familiehuis Daniel den Hoed                       2011 SOS Kinderdorpen         
            2006 Fair Trade                                               2012 Stichting ALS     
                2007 Natuurmonumenten                                   2013 Giro 555: Tyfoon Filipijnen

Kinderrechten

In September 1990 is het Kinderrechten verdrag in werking getreden, dit verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrijwel alle landen van de wereld hebben het Kinderrechten Verdrag ondertekend en toch zijn er tegenwoordig nog meer dan 200 miljoen kinderen onder de 15 jaar die dagelijks moeten werken om te voorzien in hun levensonderhoud of dat van hun familie.

Verstegen maakt geen gebruik van kinderarbeid. Ook met alle leveranciers is dit besproken. We hebben hen met  nadruk gewezen op artikel 32.1:

32.1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk
is of de opvoeding van het kind zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind

Verstegen is namelijk er van overtuigd dat dit recht, net zo als alle andere rechten omschreven in het Verdrag, een fundamenteel recht is. Daarom hebben wij onze leveranciers gevraagd dit met hun leveranciers te bespreken en daarmee ons te garanderen dat bij de teelt en bewerking van specerijen en andere grondstoffen nooit gebruik gemaakt zal worden van kinderarbeid. Door zoveel mogelijk rechtstreeks zaken te doen met boeren op oorsprong en daar zelf op bezoek te gaan en te controleren houdt Verstegen dit nauwgezet in de gaten.

Samenwerking brandweer

Gedurende lange tijd oefent de brandweer van regio Rijnmond-Noord op locatie bij Verstegen Spices & Sauces. Vaak gebeurde dat in het pand in de Alblasstraat nummer 9 en sinds enkele jaren oefenen zij ook in het pand, waar voorheen de duikschool zat.

De brandweer is altijd op zoek naar locaties bij bedrijven om te oefenen, omdat dit het dichtst bij de realiteit komt. Verstegen heeft hier van het begin af aan haar medewerking aan gegeven, omdat het belangrijk is, dat bij een eventuele calamiteit, de brandweer beter de weg weet en dus sneller kan handelen.

Samenwerking Politie & Ambulance
In 2009 werd in samenwerking met de brandweer, de politie, ambulance en de BHV medewerkers van Verstegen een grote oefening gehouden. Een unieke combinatie van het bedrijfsleven met de rampenbestrijding van regio Rijnmond. Samen met de oefenleiding van de brandweer werd een oefening bedacht. Het scenario was als volgt; er zou bij Verstegen in één van de silo’s een stofexplosie plaatsvinden met een brand op diverse afdelingen als gevolg. Tevens zou er een explosiegevaar zijn en een aantal gewonden vallen. Met de samenwerkende instanties werd de oefening succesvol afgerond.

Sociale werkvoorziening

De afgelopen jaren heeft Verstegen al veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van diverse Sociale werkvoorzieningen in de directe omgeving. Tot 2002 werd dit volledig extern uitbesteed. In 2002 is er een unieke werkplaats op locatie geopend die bemand wordt door de mensen van de drie sociale werkvoorzieningen rondom Rotterdam. Een volledig zelfstandig opererende afdeling, geïntegreerd in het Verstegen productieproces.

De mensen die op de sociale werkplaatsen werken bij Verstegen hebben een lichamelijke of verstandelijke handicap of zijn door een blessure (tijdelijk) niet in staat hun normale werkzaamheden uit te voeren. De mensen op de sociale werkplaatsen voeren vooral eenvoudige werkzaamheden uit in de productie. Dit resulteert  in een win-win situatie. De medewerkers hebben werk en worden betrokken bij het product en de organisatie en Verstegen heeft zeer nauwkeurige en gemotiveerde medewerkers die arbeidsintensieve werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden op de sociale werkplaats:

  • Aan het einde van de lijn verpakken van potjes. En het palletiseren hiervan.
  • Het bedienen van een aantal eenvoudige productielijnen.
  • Het verpakken van halffabrikaten in omverpakkingen.
  • Het uitvoeren van diverse correcties of ompakwerkzaamheden.
  • Het  handmatig verpakken van producten die niet te automatiseren zijn.
Voedselbank donaties

Stichting Voedselbanken
De Stichting Voedselbanken Nederland is eind 2008 ontstaan uit een fusie van de Stichting Voedselbank Nederland/Rotterdam (opgericht in 2002), en de Federatie Voedselbanken Nederland (opgericht in 2004).De landelijke organisatie is een virtuele organisatie. Het werk wordt uitgevoerd door mensen van de (regionale) voedselbanken. De missie van stichting luid als volgt: verspillingen van voedsel tegen gaan door de inzameling bij bedrijven en dit gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven.  Dit gebeurt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Wekelijks eten circa twintigduizend gezinnen, ruim vijftigduizend mensen in Nederland van het voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan 175 euro per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering.

Verstegen helpt
Verstegen heeft in haar beleid bepaald dat incourante voorraden, bijvoorbeeld producten die gesaneerd gaan worden of producten met kleine afwijkingen zoals een foutje op het etiket, gedoneerd worden aan de voedselbank, in plaats van te worden vernietigd.  Dit gaat met name om consumentenverpakkingen en soms ook verpakkingen voor grootverbruik, indien deze ook geschikt zijn voor consumentenconsumptie. 

De belangrijkste voordelen hiervoor zijn:

  • Gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen de goederen goed gebruiken
  • De hoeveelheid afval wordt verlaagd