Certificaten

Kwaliteit en Verstegen

VOEDSELVEILIGHEID IS 'HOT'Certificaten Verstegen

Overheid en consument stellen steeds hogere eisen aan onze voeding. Dit betekent een groter bewustzijn ten aan zien van de producten die men eet en een kritische houding ten aanzien van productiewijze en de gevolgen hiervan voor het milieu.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om aan de eisen te voldoen. Dit geldt zowel voor de wettelijke overheidsnormen als voor de specifieke eisen die consumenten hanteren. Als het om voeding gaat mag het kwetsbare vertrouwen van onze consumenten niet worden beschadigd.

VERSTEGEN EN KWALITEIT

Middels eigen kwaliteitsborgingssystemen toont Verstegen aan dat volledig aan de eisen van de overheid en de wensen van de consument wordt voldaan.

Kwaliteit binnen Verstegen begint bij de oorsprong en wordt tijdens het hele proces gehandhaafd: in de grondstoffen, productieprocessen, de eindproducten en in onze houding ten aanzien van het milieu. Tot slot leeft kwaliteit volop binnen de Verstegen organisatie en onder de medewerkers van Verstegen!