Fair Trade Peper

De eerste stappen zijn gezet in het volgende duurzaamheids project van Verstegen; Peper uit Banka. Verstegen koopt al haar hele bestaan, 129 jaar, alleen witte peper van het Indonesische eiland Banka, welke onder de naam Muntok peper verkocht wordt. Muntok is de naam van de oude haven van het eiland.

Bangka boerMuntok Peper

Waarom witte Muntok peper van Banka? Door de grondsoort, het klimaat en de verwerkingswijze die Verstegen samen met de boeren heeft ontwikkeld, heeft de witte peper van Banka een unieke warme smaak. Waar de meeste witte peper alleen heet is, bevat de Banka peper veel extra aroma’s. Uiteraard is Verstegen dus afhankelijk van voldoende aanplant op het eiland, want als de boeren geen peper meer verbouwen houdt het natuurlijk op.

Biodiversiteit

Het eiland Banka bevat ook veel tin. Door de stijgende metaalprijzen is het financieel aantrekkelijk om deze tin uit de grond te halen. De verleiding is hierdoor heel erg groot voor de boeren om in de tinmijnen te gaan werken in plaats van het verbouwen van peper. Echter heeft deze eerste optie desastreuze gevolgen voor het milieu. In dit tinproces wordt de grond volledig schoongespoeld waardoor de tin eruit komt. Bij dit schoonspoelen worden ook alle voedingsstoffen uit de grond gespoeld, wat op lange termijn kan leiden tot onvruchtbaarheid van de bodem. Naast peper zijn monoculturen als palmolie en rubber populaire gewassen in Indonesië en dus ook op Banka. Peper heeft in tegenstelling tot  palmolie en rubber een hoge bijdrage aan de biodiversiteit. Dit is het dan ook een van de zaken die Verstegen onder de aandacht wil brengen bij de plaatselijke bevolking.

Trainingsproject

Bij trainingsprojectOm de boeren te helpen wordt er door Verstegen een trainingsproject opgezet waar boeren leren meer rendement uit de peperplanten te halen, per peperplant kan de opbrengst van 1,5 kg naar 2,5 kilo peper worden verhoogd!. Verstegen heeft samen met de lokale Universiteit van Bogor (ondersteund door de Wageningen Universiteit) plannen om een modeltuin op te zetten waar met de nieuwste technieken gewerkt kan worden. Zo wordt er gebruik gemaakt van een andere, goedkopere, manier om de peperplant te ondersteunen. Ook wordt hen geleerd op een veilige manier met kunstmest om te gaan en waar mogelijk gebruik te maken van mest,afkomstig van eigen vee, en natuurlijke compost. Wellicht dat zelfs op een duurzame manier kunstmest geproduceerd kan gaan worden op het eiland zelf. Natuurlijk staat ook het toepassen van Good Agricultural Practices op het programma. Hierbij wordt aan de boeren geleerd om zo hygiënisch mogelijk te werken en welke (wettelijke) regels hierbij komen kijken. Om van peper witte peper te krijgen moet het gefermenteerd worden. Fermenteren is het weken van de peper in water om zo een mooie witte korrel te krijgen. Het fermenteren van de peper gebeurt nu nog in kleine beekjes, maar de peper moet dan bewaakt worden door de boeren. Dit kost de boeren weer extra tijd en geld. Door de boeren de mogelijkheid te bieden vlakbij huis de peper te fermenteren hoeven ze niet meer bang te zijn dat de peper gestolen wordt. Hoe ze dat moeten doen wordt ook geleerd in het trainingsproject.Op termijn wordt er ook gedacht aan het opzetten van een coöperatie die bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt de peper op een veilige manier op te slaan. Door middel van zo’n coöperatie kan gezamenlijk kunstmest en zaaigoed ingekocht worden en informatie over marktprijzen uitgewisseld worden. Mogelijk kan er zelfs gedacht worden aan het gezamenlijk investeren in apparatuur om te schonen en zo ook de selectie voor de unieke Verstegen kwaliteit in eigen hand te houden.

Fair trade specerijen

Een aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel heeft samen met IDH (Initiatief Duurzame Handel) zich voorgenomen 20% van de peper import in Europa fair trade te maken. Verstegen is mede initiatiefnemer en partner in dit programma en streeft er naar in 2020 alle Verstegen witte peper duurzaam te hebben, de eerste stappen zijn hiervoor gezet.