Privacy

Privacyverklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door Verstegen Spices & Sauces B.V., onderdeel van Verstegen Spice Group B.V..

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op onze website door ons wordt verzameld en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Tevens leest u wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe u informatie kunt wijzigen die u reeds aan ons verstrekt heeft. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor links worden geboden. Door de website te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Bijvoorbeeld om u een product toe te sturen of om op uw verzoek informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het contactformulier kunnen wij uw persoonlijke gegevens als volgt gebruiken:

  1. Wij kunnen u informatie en/of aanbiedingen toesturen over onze producten en/of merken.
  2.  Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan of delen met bedrijven binnen Verstegen Spice Group B.V., die andersoortige producten en merken verkopen c.q. diensten verlenen en aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven buiten Verstegen Spice Group B.V., die u wellicht informatie of aanbiedingen willen toesturen over hun producten, merken of diensten. Wij zullen dit alleen doen met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.
  3. Het komt voor dat wij en de andere bedrijven binnen Verstegen Spice Group B.V. derden inhuren voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, die wij op onze website verzamelen. Verder kunnen wij, indien u een product of dienst van ons bestelt, persoonlijke gegevens delen met leveranciers en andere derden, teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en de andere derden krijgen van ons geen toestemming om uw persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken.
  4. Ten slotte willen wij u erop wijzen dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend zullen worden overgedragen indien wij daartoe door een wettelijke regeling of anderszins door een daartoe bevoegde autoriteit worden verplicht.

Andere informatie die we kunnen verzamelen

U heeft wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifiek door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u via onze website gebruikt. Verstegen Spices & Sauces B.V. verzamelt deze informatie om haar website en producten beter te kunnen afstemmen op uw interesse en behoeften.

Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze website te versnellen. U kunt uw browser dusdanig instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte website kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u onze website bezoekt, bepaalde gedeelten van de website niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de website kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website, anoniem en als totaalcijfer, te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), uw type internetbrowser en operating system kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie

We treffen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk. Zo voorkomen wij ongeautoriseerde toegang tot, wijziging of misbruik van de gegevens. Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u als bezoeker van de website http://www.thuis.verstegen.nl/ mocht lijden, indien uw persoonlijke gegevens, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, bij derden terechtkomen.

Wijziging in onze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. Zodoende raden wij u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Contact opnemen met Verstegen Spices & Sauces B.V.

Neem contact met ons op:

  1. indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring;
  2. om schending van de privacyverklaring te melden;
  3. indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken;
  4. indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

U heeft recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. We zullen al het mogelijke ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

Verstegen Spices & Sauces B.V. doet er alles aan uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring.

Verstegen Spices & Sauces B.V.
Industrieweg 161
3044 AS  Rotterdam
T 010-2455100
F 010-4624707
E verstegen@verstegen.nl
http://www.verstegen.nl/
KvK 24124683